3 нови три концесии за добив на строителни материали

White_limestone

Правителството предостави три концесии за добив на строителни материали.

Мрамори ще бъдат добивани от находищата „Водицата” край с. Ново Лески в община Хаджидимово, и „Фатово” в община Смолян. Концесионерите – „Пирин Кам” ООД и „Виастройинженеринг”, ще разработват кариерите за период от 25 и 30 години. Предвижданите инвестиции по първата концесия са за над 1 млн. лв., а постъпленията от концесионни плащания се очаква да надхвърлят 600 хил. лв. Тези параметри по втората концесия са съответно 143 хил. лв. и близо 942 хил. лв.

„Вега – 3“ ЕООД получи 35-годишна концесия за добив на пясъци и чакъли от находище „Лозята“. То се намира в землището на гр. Ветрен, област Пазарджик. Предвижда се размерът на инвестициите за срока на концесията да надхвърли 393 хил. лв., а на концесионните плащания – 6,4 млн. лв. (с ДДС).

Кабинетът одобри и две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Първото е за „Върба-Батанци“АД, което ще изследва площта „Белоградчик“ за метални полезни изкопаеми. Теренът се намира на територията на област Видин. Разрешението ще бъде предоставено на дружеството за три години. Минималните инвестиции, които ще бъдат направени за този срок, са за 745 хил. лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 50 хил. лв.

„Хидробетон“ ООД ще проучва възможностите за добив на строителни материали в площта „Хидро-изток“, разположена в землището на с. Студена, община Перник. Разрешението се дава за срок от една година. Минималният очакван размер на инвестициите е над 35 хил. лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3550 лв.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*