ЖП линия в Испания се строи без ОВОС, Европа настоява за санкции

Европейската комисия прати и Испания в Европ-съда, само че заради две прегрешения спрямо околната среда. Първото касае лошото управление на отпадъците: въпреки по-ранните предупреждения на Комисията, множество испански депа за отпадъци все още функционират в нарушение на законодателството на ЕС за сметищата. Вторият случай касае планирана железопътна връзка между Севиля и Алмерия. За нея не е извършена не е адекватна оценка на въздействието върху околната среда.

coleccion-zepa-naturaleza-11
Защитената зона „Кампиня де Севиля“ е ценно метообитание не само за птици, но и за множество други биологични видове, и е част от мрежата Натура 2000. Снимка: Destino Natural

Директивата относно депонирането на отпадъци въвежда стандарти за депата с цел предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве, водите, почвите и въздуха. Съгласно директивата функционирането на депата, които са били в експлоатация през 2001 г., трябва да е преустановено до 16 юли 2009 г., освен ако депата не бъдат приведени в съответствие със стандартите на ЕС за безопасно действие. Според наличната най-нова информация в ЕК, почти пет години след крайния срок за закриване на депата 28 от тях все още функционират, без да отговарят на изискванията за сметищата. Затова ЕК праща Испания към Съда на Европейската общност.

Вторият случай, който отива в Евро-съда, касае високоскоростна железопътна връзка, която е все още в процес на изграждане. Тя оказва сериозно влияние върху „Кампинас де Севиля“ – зона, която е от голямо значение за птиците, защитени по силата на испанското и европейското законодателство. Въпреки дългогодишните научни доказателства по отношение на значението на обекта, Испания е осигурила статут на защитена територия на тази зона едва след запитване от страна на Съда на ЕС. През това време обаче железопътният проект Севиля-Алмерия е получил разрешение за изграждне и са започнати строителни работи. Закъснението означава, че процедурата за въздействие върху околната среда, проведена по проекта, не отчела правилно защитената природа на това място. Вече е очевидно, че проектът, така както е започнат, не би трябвало да бъде одобрен, тъй като оказва негативно въздействие върху местообитанието и влияе на защитените птици там – ситуация, която ще се влоши допълнително, след като градежът приключи и железопътната връзка започне да функционира. Поради тази причина ЕК праща Испания в Съда на ЕС.

От: Европейска комисия

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*