Изследват възможностите за добив на строителни материали при Павел баня

Правителството одобри издаването на разрешение на „Бригада” ЕООД за проучване на строителни материали в площта „Сепеджик”, разположена в землищата на с. Виден и гр. Павел баня. За 12-месечния срок на разрешението дружеството ще инвестира близо 30 хил. лв. в проучвателните дейности и почти 3000 лв. в мероприятия по опазване на околната среда.

Limestone_quarry_near_Orosei

Министерският съвет прие отправеното от „Минстрой – Холдинг” АД предложение за удължаване с 15 години на срока на действие на концесионния договор за добив на метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от участък „Южна Петровица” на находище „Гюдюрска” (община Златоград). Останалите клаузи по сключения през 2004 г. концесионен договор не се променят.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*