Нова наредба ще регулира оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили

Със свое постановление Министерският съвет отмени Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. Отмяната се налага поради разработването на нова наредба на нейно място. Новият норматив ще бъде издаден от министъра на околната среда и водите, съгласуван с министъра на регионалното развитие и министъра на здравеопазването. С наредбата ще се уредят редът и начинът за: инвентаризация и маркиране на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили; третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. Новата Наредба е подписана от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и министъра на здравеопазването и се очаква да бъде обнародвана в Държавен вестник.

test-214185_640

Полихлорираните бифенили са опасни вещества, използвани като охлаждащи течности и изолационни течности (трансформаторно масло) за трансформатори и кондензатори – като тези, използвани в старите флуоресцентни баласти. ПХБ също се използват и като пластификатори в бои, цименти, стабилизиращи добавки в гъвкави PVC покрития на ел.инсталации и електронни компоненти, пълнители за пестициди, режещи масла, вещества за потискане на горенето, смазочни масла, хидравлични течности и уплътнители, лепила, дървени подови покрития, бои, обезпрашаващи вещества, хидроизолационни съединения и др. Заради активната им употреба като пластификатори в бои и особено в „каменовъглени катрани“, използвани широко за покритие на водни резервоари, мостове и други инфраструктурни обекти, се препоръчва преди пясъкоструене на такива места с цел премахване на тези материали да се тества съществуващата мазилка за наличие н ПХБ.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*