ЕС ще вложи 38 млрд. евро за преход към еко-икономика

Енергийната ефективност ще е основен стълб во новата политика на ЕС по сближаването в ериода 2014-2020 г., според шстия доклад на Европейската комисия за икономическото, социалното и териториалното сближаване.

meadow-75050_640

Инвестициите по линия на политиката на сближаване на ЕС за 2007—2013 г. свидетелстват за постигнати добри резултати. Данните за периода до края на 2012 г. сочат, че са били създадени около 600 000 нови работни места и подпомогнати 80 000 нови предприятия, както и че на 5 милиона граждани е бил предоставен достъп до високоскоростен интернет, а на 3,3 милиона — подобрено доставянето на питейна вода. Освен това в търсенето на работа са били подпомогнати 5,7 милиона души, а други 8,6 милиона — да получат квалификация.

Очаква се въздействието на инвестициите през настоящия програмен период на финансиране (2014—2020 г.) да бъде още по-голямо, като значително повече внимание се обърне на такива ключови сектори като икономиката с ниски нива на въглеродните емисии, конкурентоспособността на МСП, иновациите и заетостта, както и социалното приобщаване.

За подпомагане на прехода към по-екосъобразна икономика над 38 млрд. евро ще бъдат предоставени по линия на политиката на сближаване на ЕС под формата на инвестиции в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. За сравнение, за 2007—2013 г. инвестициите за постигане на икономика с ниски нива на въглеродните емисии са били 16,6 млрд. евро.

В разходните планове и „споразуменията за партньорство“ на държавите членки са разчетени 33 млрд. евро (което е увеличение с почти 10 млрд. евро) за повишаване на конкурентоспособността на европейските МСП. От своя страна, по линия на Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост в човешки капитал ще бъдат инвестирани над от 80 млрд. евро.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*