Френският енергиен закон ще гони 32% дял на ВЕИ до 2030 г.

Най-новият закон за енергетиката във Франция предвижда страната да има 32% дял на възобновяемите енергийни източници до 2030 г. Проектът включва и намаляване на зависимостта от ядрената енергия – с около 25%.

Дългоочакваният нов закон, касаещ енергийния преход на Франция, има за цел постепенно да намали зависимостта на страната от ядрената енергия – в периода от сега до 2050 г. За сметка на това възобновяема енергия ще трябва да получи значително по-голяма роля.

renewables_2

Законът за енергийния преход, описан от френския министър Сеголен Роял като „най-амбициозния измежду всички страни от ЕС“, предвижда възобновяемите енергийни източници да генерират 32% от енергията в страната до 2030 г. Проектът предвижда още и намаляване на CO2 емисиите с 40% спрямо нивата от 1990. Освен това потреблението на изкопаеми горива трябва да спадне с 30%. До 2050 година пък трябва да бъде постигнато четирикратно намаление на CO2 емисиите спрямо 2012 г.

Засега ядрената енергия ще остане в сърцето на френския енергиен микс. Нейният дял е около 73,3% за 2013 г (делът на ВЕИ е 18,6%). Планът предвижда този дял постепенно да се свие до около 50% докъм 2025 г.

Финансирането за мащабния план също е предвидено в новия закон. По време на обявяването на законопроекта Роял обяви и споразумение за финансиране чрез мрежа от водещи френски банки, съгласно което общо 10 евро ще бъдат разпределени през следващите три години за подпомагане на енергийния преход.

Въпреки това, някои еколози във Франция смятат, че такава сума не е достатъчна, за да се постигне задоволителен преход. Според активистите на WWF Франция, ще са необходими още около 30 милиарда евро.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*