Повторно използване на водата – Европа пита какво мислим?

Европейската комисия стартира обществена консултация по въпроса за повторното използване на водата. Мненията, които се събират до началото на ноември, ще послужат за нова законодателна инициатива на ЕК през 2015 г.

Повторното използване на водата не е широко разпространено в Европа. По-голяма част от отпадъчните води от градските пречиствателни станции просто се излива в реки и езера. Повишаването на повторната употреба на вода обаче може да ни помогне да отговорим на нарастващите проблеми, свързани с недостига на вода и сушите, и същевременно да понижим риска от замърсяване от отпадъчни води и разходите за пречистване на водата. Повторното използване на водата също така оказва по-слабо въздействие върху околната среда, отколкото набавянето ? от други източници, като например междурегионални трансфери или обезсоляване на вода.

water-76350_640
Снимка: Websi, CC-1.0

Въпреки тези предимства и значителния потенциал за по-нататъшно развитие, съществуват няколко причини, поради които нивото на повторна употреба е толкова ниско, включително:

  • липсата на общи екологични/здравни стандарти на ЕС за повторно използване на водата,
  • евентуални пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с повторно използвана вода,
  • неподходящи бизнес модели и ценообразуване по отношение на водата,
  • недостатъчна осведоменост на заинтересованите страни относно ползите от повторно използване на водата,
  • липса на обществена подкрепа,
  • технически пречки и неясноти от научна гледна точка.

Европейската комисия започва обществена консултация относно редица възможни мерки на ЕС за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадни води. „Искаме да се запознаем с мнението на гражданите, заинтересованите страни, предприятията, неправителствените организации и публичните органи относно потенциала на повторното използване и пречките пред него, както и относно евентуалните регулаторни и нерегулаторни мерки на ЕС, чрез които може да се отговори ефективно на опасенията и да се повиши разпространението на безопасното повторно използване на водата в ЕС“.

Консултацията е отворена до 7 ноември 2014 г. Резултатите ще бъдат отразени в оценка на въздействието, която ще обхваща всички основни аспекти на повторното използване на водата, включително използването за селскостопански, градски, промишлени и развлекателни цели. През 2015 г. Комисията възнамерява да представи официално предложение въз основа на фактите от оценката на въздействието.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*