Сингапур подкрепя зелените сгради и центровете за данни със 100 млн. долара

Правителството на Сингапур е заложило 100 милиона сингапурски долара за подкрепа на два големи нови проекти, които ще помогнат за развитието на нисковъглеродни технологии за увеличаване на енергийната ефективност на сгради и центрове за данни.

Йонг Ийнг Ий, съ-председател на правителствения Изпълнителен комитет за развитие и демонстриране на енергийни разработки, миналата седмица обяви, че средствата са предназначени да помогнат за енергийната сигурност и намаляване на въглеродните емисии на страната.

singapore-243669_640
cegoh, CC-1.0

Двете инициативи са наречени „Хъб за научно-изследователска работа за сградна енергийна ефективност“ и „Хъб за научно-изследователска работа за зелени центрове за данни“. Те бяха обявени наред с пет „пътни карти“, фокусирани върху рязко намаляване на въглеродните емисии в енергийния сектори и останалите индустрии.

Разработени съвместно с академичните среди и промишлеността, двата плана са фокусирани върху области, които могат да осигурят решения за намаляване на въглеродните емисии и потреблението на енергия.

Както центровете за данни, така и сградите са обект на „пътни карти“ за развитие, които предвиждат стимулиране научните изследвания в областта на соларни панели, улавяне и съхранение на въглероден двуокис, проекти за енергийна ефективност и и ефективност на промишлеността.

Сградите използват около половината от електроенергията в Сингапур. Затова програмата за сградите най-вероятно ще се съсредоточи върху разработването на подходи за енергийно ефективна вентилация и климатизация. Енергоемките центрове за данни също ще бъдат насърчавани да внедряват по-устойчиви системи за охлаждане и електрозахранване.

Правителството на Сингапур разработва и още две „пътни карти“, от които едната акцентира върху електрическата мобилност, а другата – върху управлението на твърди отпадъци.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*