Изненадващо ново местообитание на белошипи ветрушки открито в Бургаско

Първоначални данни за предполагаемото местоположение на нова колония на белошипи ветрушки (Falco naumanni) са били получени в „Зелени Балкани“, при това по много любопитен начин. Благодарение на загрижени хора на 23.06.2014 г. в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани е бил приет изключително рядък пациент – мъжка белошипа ветуршка в безпомощно състояние!

Falco_naumanni_2011-07-10_L

Необикновеният за страната ни пациент предизвика огромно удивление у екипа на центъра, споделиха оттам – предвид факта, че понастоящем единственото сигурно гнездене на белошипи ветрушки в България е установено в района на Сакар и е резултат от дейностите на проекта на „Зелени Балкани“ – „Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.

Очевидно новоприетата в Центъра птица не е част от колонията на вида, създадена от „Зелени Балкани“ в рамките на проекта, финансиран от програма LIFE на Европейския Съюз. Птицата не притежава никакви орнитологични пръстени, с каквито са маркирани всички птици, освобождавани в рамките на проекта. Тези изненадващи факти налагат необходимостта от извършване на теренни наблюдения на района, откъдето е пристигнал странният пациент. Благодарение на Константин Попов – дългогодишен сътрудник на „Зелени Балкани“, е установено, че в района гнездят поне две двойки белошипи ветрушки.

Предвид факта, че наблюденията са извършени през период, в който гнездящите белошипи ветрушки са напуснали гнездата си и не са толкова привързани към местата за гнездене, не може да се потвърди колко точно индивида от редките соколчета гнездят със сигурност в района. Също така територията е трудно достъпна, което допълнително затруднява извършването на по-детайлни проучвания. Все пак, тези наблюдения, извършени в района на Бургаска област, са близки до сензация в областта на биоразнообразието. Предвид наличните до момента данни за разпространението на белошипите ветрушки в страната, показващи едно единствено гнездово находище, което е налице едва от тази година, тези данни дават съвсем нова информация за състоянието на вида у нас.

Предстои в района да се извършат задълбочени проучвания с цел уточняване на числеността на колонията и заетите от нея територии.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*