Телекомуникациите развиват хибридните електроцентрали в отдалечените райони

Wind-Hybrid-Power-SystemТърсенето на енергия се увеличава в резултат на развитието на на телекомуникациите в отдалечените региони, които нямат достъп до електропреносна мрежа, особено в развиващите се страни, което на свой ред води до развитие на хибриднитезахранващи системи.

Според изследователската група Frost & Sullivan, крайните потребители в отдалечени райони модернизират или изцяло подменят дизеловите генератори с по-рентабилни и ефективни хибридни енергийни системи. Тенденцията създава нови възможности за производителите на хибридни производители електроенергийни системи по целия свят с оглед развитието на потенциални ключови сегменти на растеж като курорти, туристически атракции и жилищни общности, отдалечени от електроразпределителната мрежа.

Новият доклад на Frost & Sullivan – „Global Hybrid Power Systems Market“сочил че пазарът е достигнал обем от 358,4 милиона щатски долара приходи през миналата година и продажбите ще достигне около 552,2 милина долара 2018 г. при годишен ръст от средно 9%. Латинска Америка и Африка ще демонстрират най-бърз растеж.

„Индустриаленото разпространение в отдалечени области, откъснати от електропреносната мрежа, увеличава енергийните изисквания, което води до инсталирането на много нови хибридни захранващи системи,“се казва в доклада на Frost & Sullivan. Особено силен фактор е развитието на телекомуникациите. То има огромен принос за увеличението на прихходите от хибридните системи.

Въпреки това обаче липсата на яснота по отношение на субсидиите и другите стимули, предвидени за хибридните енергийни системи,обезсърчава някои крайни потребители, апоред Frost & Sullivan. Един от проблемите е, че „субсидиите за слънчевите и вятърните електроцентрали обхващат и хибриднитезахранващи системи, но в момента няма нормативна литература, която да дава специфичните технически изисквания за поддържането им“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*