Слънчева топла вода потече в ИСУЛ

Топла вода, загрята от слънцето, потече из тръбопроводите на столичната болница УМБАЛ „Царица Йоанна“, известна повече като ИСУЛ. Това стана възможно, след като на покрива на болницата бе монтирана слънчева термална инсталация за битова гореща вода.

Solar_ISUL_02

Инсталирани са общо 106 слънчеви колектора. Всеки от тях е с активна площ на абсорбера 2,4 кв.м. Соларната инсталация е интегрирана към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като са монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л и система за автоматично управление и измерване на усвоената енергия.

Стойността на инвестицията е около 245 000 лв. с ДДС и включва 3-годишна безплатна поддръжка. Очакваният ефект е да бъдат постигнати годишни икономии от 154 000 kWh топлинна енергия. Спестените емисии въглероден диоксид се оценяват на 38,03 тона на година.

Университетската болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна, експертна и консултативна дейност. Болницата разполага с 429 легла, като годишно се лекуват над 20 000 пациенти. Разходите на ИСУЛ за топлинна енергия и топла вода за 2013 г. са били почти 250 000 лв. с ДДС, а годишните разходи за електроенергия надхвърлят 500 000 лв. с ДДС. С цел тяхното намаляване и демонстриране на ефективността на съвременните енергоефективни технологии и технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, беше предприет цялостен проект за увеличаване на енергийната ефективност на болницата.

Solar_ISUL_04

Респективно соларната инсталация за гореща вода е част от цялостния проект за интегрирани мерки за енергийна ефективност, в рамките на който в болничните коридори е поставено светодиодно осветление, което намалява наполовина потреблението на енергия спрямо използваните до момента луминесцентни тела.

Финансирането за проекте идва по европейския проект STACCATO, съфинансиран от Европейската комисия. Безвъзмездната помощ от STACCATO възлиза на около 530 000 лв., като се очакват над 100 000 лв. общи годишни икономии за болницата. Соларнте панели са доставени от Bosch и са иснталирани от фирма „ИТА КОМ”.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*