ЕК с нови мерки срещу прекомерния улов на риба по света

Днес Европейската комисия представи предложение за възможностите за улов на дълбоководни видове риба в ЕС и в международните води в североизточната част на Атлантическия океан за периода 2015 – 2016 г. В съответствие с научните становища тя предлага общият допустим улов (ОДУ) да се увеличи за 4 рибни запаса, да се намали за 9 запаса и да се запази за 5 запаса в сравнение с 2014 г. В предложението не са посочени количества за 4 запаса, предимно дълбоководни акули, защото научните становища ще бъдат готови по-късно този месец.

boat-207129_640Дълбоководните морски екосистеми и рибни запаси са особено уязвими от човешките дейности, като риболов, и се нуждаят от подходяща защита,” обясни европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки. “Затова устойчивото управление е единственият начин, по който можем да гарантираме бъдещето на дълбоководния риболов. Радващо е, че според научните становища можем да увеличим количествата за някои от тези запаси, но, за съжаление, положението с повечето от останалите запаси не е обнадеждаващо. Очакваме с нетърпение да продължим да работим със страните членки за подобряване на знанията за тези запаси и за постигане на устойчив дълбоководен риболов.“

В научното становище за важния запас на гренадир на запад от Британските острови се посочва как да бъде постигнат максимален устойчив улов. На тази основа Комисията предлага умерено намаление за този запас (-12%), което ще позволи през 2015 г. да се извършва устойчив риболов. За 2016 г. ще бъде възможно малко увеличение (+ 2%). За 4 запаса на брадата мерлуза Комисията предлага 10% увеличение.

Данните за редица други запаси са ограничени и подходът на предпазливост предполага значителни намаления, за да се опазят запасите. Това важи особено за северния пагел във водите на запад от Португалия и около Азорските острови. В научното становища за водите на запад от Португалия дори се призовава за изготвяне на план за възстановяване.

Предложенията на Комисията се основават на научни становища от Международния съвет за изследване на морето (ICES). Същевременно наличните данни за повечето дълбоководни запаси не са достатъчни, за да могат учените да оценят изцяло статуса им по отношение на броя на рибите и на процента смъртност при риболов.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*