Нови европейски правила ще намаляват въглеродното съдържание на горивата

refuel-331992_640

Европейската комисия прие предложение за изпълнение на съществуващите задължения от последната поправка на Директивата за качеството на горивата от 2009 г. Член 7а от Директивата за качеството на горивата задължава доставчиците, в срок со 2020 г., да намалят с 6% парниковите газове, отделяни през целия жизнен цикъл на горивата и останалите енергийни източници, доставяни за употреба в пътните превозни средства. Директивата също така задължава доставчиците да изпращат информация за интензитета на парниковите газове на горивата, които предлагат, на регулаторните органи, определени от държавите-членки.

С предложението се установява метод за изчисляване на въглеродния интензитет за различните видове горива, а именно бензин, дизел, втечнен петролен газ (LPG) и сгъстен природен газ (CNG). На всеки от тези видове горива ще бъде приписана стойност „по подразбиране“ въз основа на емисиите, произведени през целия им жизнен цикъл. Занапред доставчиците ще трябва да използват тези стойности при отчитането на въглеродния интензитет на горивата, които предлагат, и да гарантират намаляване на транспортните емисии с 6% до 2020 г..

За да се увеличи прозрачността по отношение на вида и произхода на горивата, които се използват в автомобилния транспорт в ЕС, се въвеждат и по-строги правила за отчетност. Тази информация ще бъде докладвана от доставчиците към регулаторните органи на държавите-членки, а после от държавите-членки към Комисията. Това трябва да доведе до по-добро разбиране за горивния микс, използван от пътните превозни средства в ЕС.

Предложението ще бъде представено на Съвета на Европа, който ще трябва да вземе решение в срок от два месеца.

2 коментара

  1. Интересно кой ли е измислил заглавието на тази „новина“. Може би, поради подобна неграмотност зелените технологии са на подобно ниво.

  2. Правилата не засягат други [потенциални] горива като брауновия газ, който пряко се произвежда от вода. При него въглеродната емисия е 0.
    Кога ще обърнат внимание на този факт?

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*