Финландия готви мощен план за подкрепа на възобновяемата енергия

Финландското правителство изготви план за мощно насърчаване и увеличаване на използването на възобновяема енергия, за да посрещне изискванията на ЕС за намаляване на парниковите газове, съобщи АФП. Решението касае енергиен капацитет, „еквивалентен на три големи ядрени електроцентрали“, както се изрази министър председателят Мати Ванханен.

Финландският енергиен микс в момента се състои основно от ядрена енергия, а правителството трябва да вземе решение колко разрешителни за ядрени електроцентрали да издаде. Три предприятия са подали заявления за разрешителни и решението ще има нужда от парламентарно одобрение.

За да може да посрещне изискванията на ЕС за увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници до 38% от енергийната консумация до 2020 година, Финландия ще трябва да увеличи производството на енергия от ВЕИ с 38 тераватчаса, давайки ръст съответно на заетостта и на икономиката като цяло, заяви местното енергийно министерство в изявление. Ведомството планира да постигне това чрез увеличаване на дела на енергията от дървесина, вятърната енергия, биогоривата и термопомпите.

Подкрепата, която правителството предвижда, възлиза на около 327 милиона евро годишно до 2020 г.

Оползотворяването им би трябвало да позволи на Финландия да намали емисиите на въглероден двуокис със седем милиона тона до 2020 г., като в същото време намали използването на въглища ще доведе до намаляването с още два милиона тона.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*