Днес отбелязваме Деня на Черно море (със свито сърце)

На 31 октомври се чества Международният ден на Черно море. Датата е определена за празник през 1996 г. на среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море.

750px-Blacksea-bg-beach-dinev
CC-SA-2.0 Evgeni Dinev

Честваме, доколкото може да се каже, Деня на Черно море със свито сърце, докато ключови държавници се опитват да продадат или застроят всеки метър от красивото му крайбрежие. 18 години след определянето на днешната дата за специална можем да се „отчетем“ с унищожаването на морски дюни, застрояването на защитени крайбрежни местности като „Яйлата“, както и продължаването на скандалните решения за изграждане на хотели и луксозни къмпинги по девствени плажове като Карадере.

Какво знаем за Черно море?

Черно море има обширен водосборен басейн, в който се вливат повече от 300 реки. Около една трета от сушата на Европа принадлежи към водосборния басейн на Черно море, а втората, третата и четвъртата по големина и воден обем реки на Европа се вливат в Черно море и в свързаното с него Азовско море.

Площта на водосборния му басейн е над 2,3 милиона кв.км и обхваща напълно или частично териториите на 22 страни на Европа и Мала Азия – 6 Черноморски държави /България, Грузия, Русия, Румъния Турция и Украйна/ и 16 страни на Централна и Източна Европа.

Черно море е най-изолираното от Световния океан море – свързано е с океаните посредством Средиземно море през протоците Босфор, Дарданели и Гибралтар.

Площта на Черно море е 420 000 km?, максималната дълбочина е 2245 m, а средната – 1240 m.

Поради обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3 ‰), отколкото в Средиземно море и в световния океан, които имат соленост около 36 ‰.

Интересна особеност на Черно море е наличието на сероводород в концентрация 11 – 14 ml/l на дълбочина от 120 – 150 m до дъното, което прави невъзможно съществуването на живи същества, с изключение на някои анаеробни бактерии, под тази граница. На дълбочина между 100 и 200 m водите на Черно море почти не се смесват.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*