Скритите “лимонки” на възобновяемите източници на енергия

Възобновяемите източници на енергия безспорно са решение, налагащо се като част от стремежа към опазване на околната среда, ала те носят в себе си много скрити рискове и опасности, които могат да разтърсят енергийния сектор у нас. За тях дръзна да говори Георги Миков зам.-председател на браншовата камара на енергетиците у нас.

В момента у нас, както и в много други страни по света, се прилага специална тарифа за изкупуване на електроенергията от възобновяеми енергийни източници. Подобни тарифи имат за цел да стимулират изграждането на електроцентрали от вятърни турбини, фотоволтаични панели и други ВЕИ.

Ще минат няколко години и резултатъ ще е постигнат, рано или късно ще бъдат прекратени програмите за специални цени за изкупуване на ВЕИ енергията. Какво ще стане тогава, пита Миков.

За инвеститорите във ВЕИ инвестицията вече ще се е изплатила до голяма степен. В същото време те ще продължават да разчитат на първичен ресуррс, който е фактически безплатен – вятър, слънце. Какво ще последва? Възможно е цените на електроенергията от ВЕИ да спадне драстично. Тя дори може да стане базова. Какво ще направят на свой ред останалите доставчици на електренергия? Възможно е да има сътресение на пазара и това е едно от предизвикателствата, които ютилитис секторът тряббва да реши, заяви Миков.

Предизвикателство е и изграждането на офшорни вятърни ферми. Вече в много страни по света се изгражат паркове от вятърни турбини, разположени навътре в морето. Освен, че не заемат обработваема земя, тези паркове имат и друго предимство, а именно че имат много по-малко вредно въздействие върху околната среда.

Енергията от слънчеви фотоволтаични панели е друго предизвкателство към “смарт” мрежите на бъдещето. Въпросът при тях е свързан с управлението на генерацията и потреблението. Той също нямаа готов отговор и ще трябва да бъде решен, преди в страната да се заговори активно за създаването на “интелигентна електрическа мрежа” у нас.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*