Смарт-ерата поставя на изпитание ИКТ в ютилити бизнеса

Разходите за ИКТ от страна на ютилитис дружествата останаха слабо засегнати от кризата, но идването на “смарт”-ерата ще застави предприятията да инвестират в принципно нови технологии и решения. Въвеждането на “смарт”-измерването, генерираният от него обем данни, проектирането на ценови политики за насърчаване на определени потребителски навици и въвеждането на програми зза енергийна ефективност не може да се случи без нови и “смарт” информационни системи.

“Ютилитис разходите останаха слабо засегнати от кризата, но занапред се очаква бавен ръст, приблизително толкова бавен, колкото в Западна Европа,” разбра се от презентацията на IDC България по време на конференцията “Смарт ютилитис”. Това, което се явява движеща сила за ИТ тенденциите при комуналните дружества, са стремежът към намаляване на оперативните разходи, в това число подобряване на билинга, аутсорсинг на определени дейности и др. Силен фактор е и задължението за регулаторно съответствие, в частност от гледна точка на регулациите, произтичащи от разбиването на монополите и въвеждането на конкуренция в ютилитис сектора в страните от Югоизточна Европа, както и задължението за управление на вредните емисии. Либерализирането на пазара на дребно и инвестициите в услуги за потребителите, плюс грижата за сигурността, са останалите движещи сили за ИКТ в ютилитис сектора.

У нас 6,2% от общите ИКТ разходи се падат на ютилитис сектора, сочат данните на IDC. Тези инвестиции са предимно в хардуер, но се увеличава делът на ИТ услугите (аутсорсинг и др.), посочи Нели Вачева, управител на IDC България.

Разбивката показва, че най-много ресурси се влагат в системи за измерване, билинг и CRM – 72%, в разработването на потребителски ИТ системи за обслужване – 50%, и системи за постигане на регулаторно съответствие – 44%.

У нас вече има у нас пилотни проекти за дистанционно измерване на енергията (Advanced Metering Infrastructure) и това доведе една много важна промяна на пазара спрямо всичко, познато досега, обясни Вачева. “Клиентът може да вижда данните за консумацията си направо в дома си. Той може да взема решения за своето потребление на енергия. Сега компаниите имат много по-голяма възможност да “дирижират” поведението на клиентите си – въвеждайки разнообразни тарифи, специфични ценови политики, специални оферти и промоции”.

Това означава, че сега ютилитис компаниите трябва да адаптират своите ИТ системи за една изцяло нова реалност. ИТ системите трябва да бъдат обновени или най-малкото пренастроени за всяка нова тарифа, всяка промоция, всеки вид бонуси за клиентите.

Програмите за енергийна ефективност могат да донесат огромен ефект, посочи Вачева, но готови ли са ютилитис дружествата за това? За целта те трябва да могат във всяка разпечатка, кяото пращат на всеки клиент, да вмъкнат прсонализирана справка за предлагането на персонализирано субсидиране на различни уреди за енергийна ефективност и др.

Друго предизвикателство е, че новите “умни” измервателни системи генерират огромни обеми данни. “Как се интегрират тези данни с CRM, с билинга, с оперативните системи в едно ютилити дружество? Практиката показва, че засега компаниите не правят интеграция, а търсят начин да дадат друга възможност на потребителите да достъпват своите данни – например чрез уеб портал и др., добави Вачева.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*