Карта на Google ще бори прекомерния риболов

Google се е съюзила с организациите SkyTruth и Oceana за създаването на нов инструмент за проследяване на световната риболовна дейност. Известен като Global Fishing Watch, интерактивният уеб инструмент използва сателитни данни за създаването а подробна карта, проследяваща корабите, която има за цел да впрегне силата на ангажираността на гражданите, за да се справи с проблема със свръхулова.

Според Агенцията за храните и земеделието при Организацията на обединените нации, повече от 90 на сто от риболовните структури работят при пиков капацитет, а една трета от морските рибни запаси са застрашени заради прекомерен риболов.

google-overfishing-global-fishing-watch

Макар проблемът да изглежда съвсем ясен, далечният характер на риболова и това, че е „извън погледа“, прави трудно проследяването на дейността. За да се подпомогне борбата със свръхулова, Google си партнира с групата за защита на моретата Oceana и компанията за картиране SkyTruth за разработването на Global Fishing Watch – инструмент, който позволява на всеки с достъп до интернет възможност да види кога и къде се намира даден риболовен по целия свят.

В момента разработката е на етап прототип. Инструментът използва система за автоматична идентификация (AIS) чрез сателитни данни за местоположение – инструмент, първоначално предназначен да помогне за избягване на сблъсъци на плавателни съдове в морето. Системата анализира модела на движение на всеки кораб, за да определи дали той наистина е риболовен кораб, и след това нанася неговата дейност върху интерактивната карта.

Макар че първата версия на Global Fishing Watch първоначално представя дейността на 111 374 кораба, екипът на проекта постепенно е свел този брой до 3125 кораба – с около 35 милиона точки с данни. Картата показва информация за периода 2013-14 и включва кораби, за които екипът е проверил и е установил, че са риболовни кораби.

Инструментът показва на потребителите броят часове, които отделните кораби са прекарали в процес на риболов в определени райони. Така системата позволява на всеки да проучи световната риболовна дейност. Потребителите могат да филтрират данните по държави и дори могат да разглеждат маршрутите на отделните кораби.

В дългосрочен план системата може да осигурява на рибарите и фирмите възможност да покажат, че спазват закона по отношение на свръхулова. Инструментът също така може да се окаже полезен за изследователите, които ще могат да имат достъп до обширна база данни за световната риболовна дейност с данни, обхващащи предишни периоди от много години.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*