Разумно ли използваме енергията и водата на планетата?

Международна конференция, която ще се проведе през юни в София, ще насочи вниманието към въпросите на разумното използване на ресурсите на планетата ни: енергийната ефективност, управлението на водните ресурси и отпадъците, рециклирането. Форумът ще се състои от 3 до 5 юни в Националния дворец на културата.

Сега, когато целта на ЕС е 20% от производството на енергия да е от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), е време да помислим как да намалим вредните емисии на останалите 80%, базирани на изкопаемите горива. Тази важна задача си е поставила Световната асоциация за децентрализирано производство на енергия (WADE). Дейвид Суит – нейният изпълнителен директор – ще бъде модератор на сесията “Децентрализирана енергия. Когенерация”, която е част от програмата на конференцията „Пестете енергия, пестете вода, спасете планетата“ („Save Energy, Save Water, Save the Planet”) и ще запознае аудиторията с най-новите тенденции и постижения в тази област.

Организаторите от Виа Експо са поканили лектори от България, Австрия, Германия, Холандия, Дания, Финландия, Ирландия, Чехия, Франция, Белгия, Великобритания.

Форумът ще бъде място за обмен на идеи и иновативни практики в областта на:

  • енергийната ефективност – политически мерки, намаляване на енергопотреблението, интелигентни сгради, когенерация, повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд;
  • управление на водните ресурси – рационално използване на водата в промишлеността и обществения сектор, третиране – технологии и оборудване;
  • отпадъци – мениджмънт, депониране, третиране, рециклиране.

Холандия като световен лидер в развитието и прилагането на екологични практики и ноу-хау е фокус-страна. В рамките на изложбата ще има колективно участие на холандски фирми, реализирано със съдействието на Икономическия отдел към Посолство на Кралство Нидерландия в България, Нидерландското партньорство в управлението на отпадъците и Нидерландското партньорство в управлението на водите. Изложителите ще имат възможност за създаване на директни бизнес контакти с мениджъри, инвеститори, представители от общините, финансови институции, архитекти, строителни предприемачи и специалисти от всички браншове на икономиката. Посетителите ще ще видят нови технологии, продукти и услуги в секторите енергийна ефективност, управление на водните ресурси, отпадъци и рециклиране.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*