22 млн. лв ще струва рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в Русе

Официално започна проектът „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”. „Община Русе е една от първите, които успяха да подадат проектите си, да подготвят тръжните процедури и да стигнат до първа копка днес. По отношение на управлението на отпадъците, Русе е един от водещите градове“, допълни еко-министърът Ивелина Василева по време на церемонията. „Това е много важно, защото България вече е в Европейския съд. Има наказателна процедура, която е свързана с изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците и необходимостта от закриване на старите депа. Към момента на откриването на процедурата в България имаше 124 депа, които не отговарят на изискванията, а сега те са 108“, обясни Ивелина Василева.

1417021744

Кметът на община Русе Пламен Стоилов изрази задоволство, че Русе е успял да стартира този важен за всички граждани проект. „Един от най-големите екологични проблеми на града е старото депо за отпадъци. За нас беше изключително важно да подготвим необходимите документи, за да кандидатстваме и да убедим правителството и съответно Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС), че имаме нужда от това финансиране“, заяви кметът Пламен Стоилов.

Проектът включва техническа и биологична рекултивация и е на стойност 22 411 594 лв. Очаква се изграждането на новата система да приключи до 5 години. Чрез този проект ще се реши един сериозен екологичен проблем за град Русе, свързан най-вече с опасните гудронови ями, и ще се реши проблемът с отпадъците на старото сметище.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*