Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк Пирин

В подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добива на дървесина за пари, лова и пързалянето с моторни шейни.

pirin_2005

Всичко това е забранено от Закона за защитените територии и решенията на ЮНЕСКО – Пирин е част от световното природно наследство на ООН.

Отгоре на това фирмата „Пролес инженеринг“ ООД, която разработва новия план за управление на Пирин с европейски пари и по поръчка на дирекцията на Национален парк Пирин, прави всичко възможно да не допусне до дискусията организациите, които се противопоставят на тези идеи. Тези планове са прокарвани предимно от общините Банско и Разлог и концесионера на ски зона Банско „Юлен“.

На 18 декември 2014 г. в голфклуб до Разлог „Пролес инженеринг“ организира семинар дискусия на дългосрочните цели и ограничения, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите. Едва във вторник, 16 декември 2014 г., само ден и половина преди дискусията, на сайта беше публикувана документацията, отнасяща се до режимите, нормите и препоръките в новия план.

Става ясно, че планът включва „създаване на по-добри възможности и услуги на нивото на най-добрите практики за развитие на зимни спортове (алпийски дисциплини, дълго бягане, ски-алпинизъм, пързаляне с моторни шейни, хели ски, сноуборд и др.) в съответствие с предложенията на спортни клубове и инвестиционните намерения на общините Разлог, Банско, Симитли и концесионера „ЮЛЕН“ ООД.“

Въведени са 3 зони, в които е разрешено ново строителство: „специална буферна зона“, „зона за туризъм“ и „зона на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения“.

Припомняме, че след множество писма на граждани през 2011 г. екоминистърът Нона Караджова призна публично, че концесионерът на ски-зона Банско „Юлен” АД ползва (т.е. е изсякла и отнела от национален парк Пирин) с около 650 декара повече от разрешеното от концесията. Това означава, че около 40% от ски зоната на практика е незаконна и сега се прави опит не само нарушенията да се узаконят, но и да се увеличи многократно заграбването на националното природно богатство.

Отделно се планира в „зоната за опазване на горските, високопланинските тревни, езерни и речни екосистеми“ и „зоната за ограничено човешко въздействие“ да се разреши „подборното ловуване“, което да поддържа „дивечови запаси при определени възрастова структура, полово съотношение и трофейни качества“.

Опазването на националното и световното богатство на Пирин е гаранция за дългосрочно устойчиво развитие на района. Коалицията „За да остане природа в България“, „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ призовават всеки гражданин, който се интересува от съдбата на Пирин, да вземе участие в изработването на новия план за управление на Национален парк Пирин със становище или предложение. “Прозрачни планини“ вече събира граждански предложения на специално разработена за тази цел електронна платформа.

От: „За да остане Природа“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*