Дават 253 480 лв. на Спасителния център за диви животни в Стара Загора

253 480 лв. ще бъдат отпуснати за подпомагане дейността на Спасителния център за диви животни в Стара Загора от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която непосредствено преди празниците на място видя как служителите на центъра отглеждат и лекуват животните.

Sovi-spasitelen-centar
Млади сови, обгрижвани в Спасителния център, през май 2014 г.

Предвидените средства са за 2015 г., като с тях ще се осигури ветеринарно медицинско обслужване, основни храни, добавки и пособия за дивите животни.

ПУДООС осигурява финансиране за центъра от 2004 г., като тази година ще бъде отпусната най-висока субсидия.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г. от “Зелени Балкани” като Център за редки и застрашени видове, с идеята да се приемат бедстващи диви животни от цялата страна. По-късно е обявен и официално за спасителен център със заповед на министъра на околната среда и водите.

Центърът развива активна и образователна дейност с природозащитна насоченост и изпълнява програми за реинтродукция и подпомагане популациите на редки и застрашени видове птици.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*