Работна група ще търси решение на проблемите със ски-зона Банско

800px-Bansko,_Bulgaria_6
Скиори в Банско. Сминка: GFDL, Елена Чочкова

На първото си заседание за новата година правителството отмени решение на кабинета „Орешарски”, с което през август 2014 г. на министъра на околната среда и водите се възлага сключването на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин”, за изграждане и експлоатация на ски зона с център Банско.

Позицията на министъра на околната среда и водите е, че решението, прието неприсъствено в периода 4-6 август 2014 г., не е съобразено с разпоредбите на действащото законодателство и по същество не са извършени всички необходими анализи и фактически проверки по отношение на договора за концесия, поради което трябва да бъде отменено още на първото заседание на правителството след оформянето на акта.

В концесионния договор има множество проблеми и нарушения, които са идентифицирани два доклада – на Сметната палата и на комисията „БОРКОР“, както и в документи на прокуратурата. Нарушенията включват разширяване на териториите на човешко въздействие, стоителство без нужните еко-оценка и оценка за съвместимост и др.

След отмяната на решението, със заповед на министър-председателя ще бъде създадена междуведомствена работна група, която да разгледа проблемите, свързани с изпълнението на договора, и да предложи варианти за разрешаването им. Работната група ще включва представители на администрацията на МС, на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на младежта и спорта, на образованието и науката, на икономиката, на туризма, ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*