Ако се интересувате от фракинга, следете и „горящия лед“

methane-arctic-ice.jpg.650x0_q85_crop-smart
Учените вече наблюдават увеличени нива на освобождаване на метан, който бълбука от недрата на земята под някои части на океана – като тази. Снимка: CC-2.0, Геологическа обсерватория при НАСА.

Япония наскоро обяви нови планове за развитието на добивната индустрия, свързана с т. Нар. „горящ лед“ – метан-хидрат или „метан клатрат“.

Това относително ново алтернативно гориво – метан-хидрат – състои от метанови молекули, сковани в заледени водни молекули. Добивът на метан-хидрат извиква нова вълна на загриженост, тъй като метанът има много по-голям потенциал за ускоряване на глобалното затопляне от въглеродния диоксид. Де факто това е един от най-мощните парникови газове. Метан-хидратът е стабилно съединение само при ниски температури и високо налягане. Затова са налице опасенията, че намесата в находищата от „горящ лед“ ще задейства освобождаването на големи количества метан, допълнително стимулирайки глобалното затопляне.

Разбира се, съществуват и опасения, че метанът в океанския лед и без друго вече допринася за глобалното затопляне. Възможни са и такива ефекти, при които все по-топлата атмосфера причинява все по-бързо освобождаване на метана, който на свой ред допълнително затопля атмосферата – порочна и ускоряваща се зловеща спирала.

От технологична гледна точка целта на добива е да се улови метанът. Всякакви течове на газ биха представлявали производствена загуба. Разбира се, индустрията добре познава понасянето на големи загуби, стига да има добра печалба от неефективността. Опасностите при метана обаче осигуряват доста по-добър стимул да се контролира освобождаването на газ при минните дейности: замръзналият и лесно запалим лед може да предизвика освобождаването на големи количества газ, бързо увеличавайки налягането в затворени пространства, което носи голям рикс от експлозия. Вдействителност именно образуването на метан хидрат бе посочено като ричина за осуетяването на мерките за спиране на петролния разлив в Мексиканския залив след всрива на петролната платформа Deepwater Horizon на BP.

За момента обхватът на проекта в Япония се състои предимно от проучвания – сондажи за вземане на проби, за да се определят количествата и качествата на горящия лед около острова. Японците също така участват и в съвместен проект с американския щат Аляска за усъвършенстване на минно-добивните методи за метан-хидрат. Горящият лед създава особени затруднения, тъй като промените в налягането и температурата лесно дестабилизират водната „решетка“, освобождайки метана.

Правителството на Япония предвиди финансиране за разработването на добива на метан-хидрат в пакета от икономически стимули, които бяха одобрени в края на 2014 г. Страната цели да комерсиализира метан-хидрата като източник на енергия до 2023 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*