САЩ може „изгодно“ да утрои възобновяемата си енергия до 27% до 2030 г.

Международната агенция за възобновяема енергия IRENA призова САЩ да засилят политиките си в подкрепа на енергията от възобновяеми източници. Агенцията обобщи, че при настоящите политики за насърчаване на възобновяемите енергийни източници страната ще постигне едва 10% дял на ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 г. Вместо това, според IRENA, САЩ може да достигне дял на възобновяемата енергия от 27%, при това по едновременно икономически ефективен и технически осъществим сценарий.

renewables_1

Смелият призив дойде от IRENA чрез доклада й „Перспективи за възобновяемата енергия: САЩ днес“.

За да достигне дял от 27% за възобновяемите източници на енергия, САЩ трябва да влага по 86 милиарда долара ежегодно до 2030 г. Това определено е повечко от онези $38 млрд., които биха били инвестирани при сегашните темпове на развитие. Макар че това е сриозна цифра, IRENA заключава, че годишните икономии от това ще възлизат на 30-140 милиарда щатски долара годишно! Те ще бъдат постигнати чрез преминаването към възобновяеми енергийни източници благодарение на положителните въздействия върху здравето на хората и намаляването на емисиите.

Докладът…. показва, че САЩ може да инсталира значително по-големи количества нови ВЕИ мощности – и че може да направи това на достъпна цена“, каза генералният директор на IRENA Аднан З. Амин. „Дори в страна с евтини шистов газ като САЩ, възобновяемата енергия все още е конкурентна и намалява замърсяването на въздуха, подобрява енергийната сигурност, от полза е за икономиката и играе водеща роля в борбата с изменението на климата“.

Пътната карта“, очертана от IRENA, очертава евентуално удвояване на глобалния дял на енергията от възобновяеми източници до 2030 г. Това включва енергетиката, сградите и строителството, промишлеността и транспортния сектор.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*