Фотоволтаици генерирали 7,5% от електроенергията в Италия през 2014 г.

Terna, операторът на мрежата за пренос на електроенергия в Италия, тази седмица публикува предварителни данни за електроенергийните показатели на страната през 2014 г. Според данните, фотоволтаичните системи в Италия са генерирали рекордните 23,299 GWh от януари до декември 2014 г. Това е покрило 7,53% от нуждите от електроенергия в страната.

photovoltaic-surface

Това представлява увеличение с 9,8% в сравнение с производството на PV електроенергия през 2013 г., когато фотоволтаичните системи в Италия са генерирали 21,229 GWh електроенергия – или около 6,6% от потреблението на електроенергия в страната през 2013 г.

Като цяло 2014 е една отлична година за сектора на възобновяемата енергия в Италия по отношение на генерирания ток от всички различни видове възобновяеми източници. Все пак от всички тях фотоволтаичните технологии отбелязват най-високата годишна ставка на увеличение. Като добито електричество фотоволтаиците оттстъпват само на водноенергийните системи, които са произвели 58,067 Gwh през годината.

Обратното, термоелектрическият сектор в Италия е предоставил само 165,684 GWh от електроенергията, потребена в страната през 2014 г. Това означава 9,7% намаление в сравнение с 2013 г. Като цяло потреблението на електроенергия също е намаляло през 2014 г. – с около 3% в сравнение с 2013 година.

От гледна точка на месечното производство август е най-добрият месец за PV генерацията, когато са произведени 2,832 GWh соларна електроенергия. Най-слабият месец за фотоволтаичнитемощности е бил януари с 780 Gwh генерирана електроенергия от слънцето.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*