Парадоксът на санирането: мерки има, цели няма

sanirane

Прословутата програма за саниране на многофамилните жилищни сгради с държавни средства крие в себе си парадокс, на който малцина обърнаха внимание. Той идва оттам, че програмата предвижда мерки за енергийна ефективност, без да има заложени цели за енергийна ефективност. Образно казано ще закупим и раздадем на хората отвертки и триони, но никой не знае какво трябва да се направи с тях. Липсват и срокове на действие на предвидените мерки.

Това, наред с някои други особености в досега разработената програма, поставя под въпрос качеството на бъдещите индивидуални проекти за саниране на блоковете.

Хубаво е, че правителството реши да направи нещо и се зае да го реализира“, коментира арх. Николай Гълъбов от Камарата на архитектите в България по време на нарочна пресконференция относно проекта. Той очерта няколко неясноти, които биха могли да подкопаят успеха на инициативата.

Опасност от изтичане на държавен ресурс не по предназначение

Факт е, че огромна работа е била свършена в много кратки кратки срокове за изработката на нужните методически указания по тази програма, посочи арх. Гълъбов. Взети са под внимание и препоръките на КАБ. В последните две страници обаче „се дават указания как да се извършат търгове, каквито ни връщат 10-12 години назад във времето и създават условия за „схеми“ и за неразумно изразходване на пари“. Ключовата дума, по думите на Гълъбов, е „инженеринг“. „Как е възможно строителство и проектиране да са включени в една обществена поръчка? Как се очаква от строителите в търга, в който няма проект, да предложат цена? Всеки архитект ще си „надуе“ цената, за да може да покрие всякакви потенциални разходи“, обясни арх. Гълъбов. Предложението на КАБ е проектирането категорично да бъде отделено от строителството при реализирането на търговете.

Това не е единствената сложност на проблема с „инженеринга“. В планирането трябва да могат да участват и собствениците на имоти в многофамилните сгради, които ще се санират. „В методическите указания има противоречие: казва се, че етажната собственост ще участва в проектирането, но хората трябва да видят проект и тогава да кажат своите искания…. Общините, строителите, проектантите, държавата – бенефициент по програмата – и собствениците на имоти в блоковете трябва да се координират!“

Най-ниска цена и най-изгодна оферта

Друг проблем на проекта е повторното въвеждане на критерии „най-ниска цена“ и „икономически най-изгодна оферта“. „Този подход не работи и това се видя и у нас, и в Европа“, категорично заяви Арх. Гълъбов. „Обществото няма интерес от най-евтиното – нужен е умен закон, който да гледа в бъдещето. Сградите не са продукт за ползване 3 години, те се строят за 30, 50 или 100 години; важен при тях е т. нар. жизнен цикъл на сградите. Всички системи за устойчиво строителство залагат мерките си съобразно жизнения цикъл, като биват предвидени за най-малко 30 години. Предложените у нас методически указания не съдържат нито дума за срока, за който се изчисляват цените. Пише, че гаранцията ще е 5 години?! А после?“

Качеството

Качеството е проблем, който всъщност тревожи не само архитектите от КАБ. Един пример за проблемите с качеството на съвременните изолации са гледките на някои фасади след прословутата лятна градушка в София през 2014 г. Това налага в обществените поръчки да се изисква определено ниво на качество. Освен за дълготрайността и добрата визия, това има значение и за изготвянето на ценовите оферти.

Трябва да сме много внимателни към качеството на проектите, когато предстои да влагаме публични ресурси“, коментира Драгомир Цанев от ЕнЕфект.

Мерки има, цели няма

Всички изброени проблеми водят към един цялостен, по-генерален недостатък на програмата. „Парадоксално е, че имаме мерки, но нямаме цели“, обобщава Цанев. Липсва цялостна програма от предварително заложени цели за енергийна ефективност, които да бъдат постигнати чрез заложените мерки. Единствените насоки, които могат да се приемат като посока, са регулациите на ЕС за нулево-енергийните сгради. „По този начин, без конкретни цели, фиксирани в период от време, ние няма да „завъртим колелото“, няма да осигурим устойчивост – просто ще дадем едни пари на един бизнес“, добави експертът на ЕнЕфект.

Пилотни проекти

Един добър начин да се прецизира програмата за енергийна ефективност е реализирането на няколко пилотни проекта. Те биха могли да покажат възможно ли е – и как – в проектирането да участват всички заинтересовани страни, какви проблеми съпътстват строителството и т.н. Ще се даде възможност да се прецизира работата с конкретните особености и изисквания като например индивидуални предпочитания за вид и цвят на дограмата, брой прозорци на фасада според изложението и т.н.

2 коментара

 1. Естествено е след като 50% от проекта се дадат като подкуп и на други кОнтролни
  институции, крайният резултат да е плачевен.Строитяля ще даде най ниската оферта за да спечели проекта,ще работи с икономия и ниско качествени материали и с неквалифициран персонал.Трябва да реализира и своята печалба.Резултата плачевен!
  Докато има корупция така ще е.

  Изводът е наистина само един.
  ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ.
  Колкото по бързо толкова по сигурно!

 2. Цялата идея е да се спечелят пари и избиратели. В България корупцията в обществените поръчки е ОГРОМНА.
  В момента жена ми работи по проект в който на кмета се дава един милион от поръчка за 2.4 милиона. Надзора си затваря очите но взима пари от строителя по 30 000 хиляди на месец забавяне на поръчката. Пече ли се с най ниска цена, после се крадат едни 50 процента а от останалото се „пести“.
  Еднопосочен билет е моето решение и с трепет чакам …

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*