Хай-тек фирмите в разгорещена битка за „раззеленяване“

Между големите ИТ имена на световната арена постепенно се разгаря все по-гореща битка за раззеленяването на корпоративния бизнес. Зовът за екологично производство поставя все по-високо летвата на корпоративната социална отговорност.

HP и IBM са двете имена, които постоянно се „надскачат“ взаимно в стремежа си да бъдат още по-екологични и актуални. Крайният резултат, както често се случва, обещава само добри новини за крайните потребители.

Голямата синя компания тази седмица даде началото на нова политика, която ще засегне над 28 хиляди доставчици от 90 страни. Компанията изисква фирмите да въведат системи за мониторинг и отчитане на вредните въздействия от производството им върху околната среда, както и да вземат мерки за намаляване на вредните емисии. Това касае намаляване на използваната енергия, редуциране на вредните газове, спестяване на ресурси, рециклиране.

Новата политика за устойчиво развитие изисква от доставчиците да си поставят еко-цели и да се борят за постигането им, като публично отчитат напредъка си.

Според анализаторите, това решение на IBM вдига летвата още по-високо, когато става дума за екологията. Това обаче се разглежда като естествена стъпка в процеса по „раззеленяване“, защото изисква систематичен подход в справянето с екологичните проблеми.

HP стартира подобна кампания през миналата година. Фирмата задължи всичките си доставчици да намалят вредното въздействие от производството си, включително енергопотреблението, вредните емисии и използването на токсични материали. Фирмата изисква още създаването на системи за управление, чрез които да се измерва и подобрява въздействието върху околната среда, здравето на заетите в производството, спазването на човешките права. Всяка система от този вид следва да бъде интегрирана в бизнес-практиките на съответната фирма.

Според анализаторите, и двете компании са насочили усилията си към това да намалят един много съществен генератор на вредни въздействия в бизнеса. При повечето корпорации около 30 процента от вредните въздействия се генерират вътре в самата фирма, а 70 се генерират от доставчиците. При ИТ производителите пропорцията е още по-страховита: около 90 от вредните въздействия идват от веригата на доставките. Така е, защото производството и дистрибуцията традиционно са аутсорснати.

Това обяснява от какво голямо значение е въвеждането на еко-изискванията към доставчиците, каквото направиха IBM и HP. По този начин те ще повлияят на широката мрежа от доставки, което наистина ще допринесе за това продукцията им да е по-екологична.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*