Биогоривата от боклуци могат да създадат хиляди зелени работни места

Усъвършенстваните биогорива са индустрия, която може да създаде стотици хиляди нови работни места в цяла Европа, стига и Европейската комисия да има волята да съсдаде политиките, които да напрвят възможно това.

garbage-trucks_640

Производството на биогорива от отпадъци, произведени от промишлеността, фермите и домакинствата, може да генерира 36 000 работни места само във Великобритания до 2030 г. Това ще доведе до спестяваето на около 37 милиона тона петрол годишно. Общо за цяла Европа могат да бъдат създадени стотици хиляди нови работни места – с помощта на тези „съвременни биогорива“.

Новото поколение биогорива също така биха могли да заместят 16 на сто от горивата, използвани ежегодно в транспортния сектор.

Данните дойдоха от доклад на Международния съвет за чист транспорт (ICCT) въз основа на негово проучване.

„Алтернативните горива от отпадъци … предлагат реални и значителни икономии на въглеродни емисии, дори когато се вземат под внимание възможните непреки емисии”, коментира Крис Малинс, ръководител на анализа на ICCT. “Ресурсите са на разположение, технологията е налице – сега остава предизвикателството за Европа, която трябва да формира политическата рамка, позволяваща бързите инвестиции в тази област“.

Въпросните усъвършенствани биогорива могат да се добиват от дървесни отпадъци, селскостопански отпадъци, водорасли или битови и промишлени отпадъци. Този вид биогорива се разглеждат като по-малко вредни за околната среда от т. нар. „биогорива от първо поколение”, произвеждани от отглеждани култури като рапица, които бяха критикувани заради това, че изместват хранителните култури и вдоят до повишаване на цените на суровините.

Според Малинс, залагането на задължителна цел за съвременните биогорива цел би било от решаващо значение за реализирането на потенциала на сектора, тъй като ще донесе сигурност на пазара и ще подаде „дългосрочни” сигнали към инвеститорите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*