Евродепутати подкрепиха нов лимит за биогоривата в транспорта

oilseed-rape-474497_640

Европейска парламентарна комисия подкрепи нов лимит за традиционните биогорива, произвеждани от хранителни култури, които – според критиците – раздуват инфлацията и нанасят повече вреда, отколкото полза за околната среда.

Тези, които се бореха за насърчаване на новото поколение съвременни биогорива, произведени от водорасли или отпадъци, приветстваха гласуването. Онези пък, които са инвестирали в производството на биогорива от култури като царевица или рапица, заявиха, че решението поставя в риск много работни места.

Сега действащото законодателство изисква държавите-членки на ЕС да гарантират, че най-малко 10 на сто от енергията в транспорта ще се добива от възобновяеми източници до 2020 г.

Комисията по околната среда при вторник Европейският парламент постигна съгласие, че биогоривата на база хранителни култури не трябва да надвишават 6% от крайното потребление на енергия в транспорта – лимит, по-твърд от 7-те процента, подкрепени от страните-членки миналата година.

Освен въздействието върху цените на храните, използването на земеделска земя за производство на биогорива води до увеличаване на натиска в посока промянан а земеползването, резултат от което е ускореното обезлесяване. На свой ред то води както до повишаване на емисиите на парникови газове, така и до повече природни бедствия.

1 коментар

  1. И всички знаем рапицата какво проклятие е за земята, на която се гледа.
    Най-слабият мед е от рапица…

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*