Колко струва екотуризмът по света?

Знаем, че защитените територии като национални паркове и природни резервати са от полза за опазването на биологичното разнообразие и борбата срещу изменението на климата. Но често е трудно тяхната стойност да бъде определена от гледна точка на парични измерения.

hirsch-555463_640

Защитените територии радват и много хора, които ги посещават и за целта харчат пари за неща като входни такси, екскурзии и настаняване. Изчисляването на тази икономическа стойност може да бъде от ключово значение за запазване на защитените области или създаване на нови такива. Освен това то може да помогне за сравняване на дългосрочната стойност на защитените територии да с „добивните зони“ като сечища, минни полета и зони за добив на петрол.

Ново проучване, публикувано в списание PLoS Biology, прави опит да изчисли глобалната стойност на защитените зони от гледна точка на екотуризма, както и общия брой посещения годишно в защитени територии.

Защитените природни територии по света се радват на 8 милиарда посещения годишно, гласи изводът от анализа. Да – това е потресаващ брой – но не бива да се забравя, че моделът на изчисленията вероятно е доста консервативен, тъй като изключва защитени територии, по-малки от 10 хектара, защитени морски зони, антарктически територии и зони, където туризмът не се насърчава.

Авторите пишат, че някои национални статистики подкрепят данните от тяхната оценка, например за 2,5 милиарда посещения годишно в защитените зони в САЩ и над 1 милиард посещения годишно в националните паркове в Китай.

След това изследователите са изчислили как тези 8 милиарда посещения могат да се остойностят. Изводът е, че тава дума за разходи в размер на около 600 милиарда долара годишно.

Според авторите, подобна оценка е силно занижена, тъй като не са взети под внимание непреките ползи от тези територии.

Проучването също така твърди, че са нужни повече инвестиции в опазването на дивата природа и че с настоящето ни бързо темпо на изчезване на видовете такава инвестиция е повече от необходима.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*