Океаните са „глътнали“ глобалното затопляне, но са на път да отприщят жегата

Въпреки неотдавнашните наводнения, суши и екстремни зимни условия, последиците от изменението на климата са в застой през последните няколко години. Според Нафез Ахмед от сп. „Ecologist”, всичко това е на път да се промени. Той казва, че топлина, чието „количество“ може да се сравни с „по две атомни бомби в секунда“, която се съхранява сега в океаните, е на път да се отприщи и да удари Земята с „компресиран пик на бързото глобално затопляне“. Това ще дестабилизира климата на плаетата и ще доведе до непредсказуеми последици.

climate-change

Ахмед пише, че скоростта на затоплянето на атмосферата през последните години е било повлияно от различни природни и метеорологични цикли и това е дало повод на мнозина скептици да твърдят, че глобалното затопляне е „в пауза“. Всъщност е вярно точно обратното – и последиците от глобалното затопляне се ускоряват постоянно. Излишната топлина в атмосферата е била погълната в океаните. Това е феномен, който учените едва наскоро успяха да измерят благодарение на напредъка в технологиите.

Измерванията показват, че изменението на климата „изпомпва“ топлина в океаните в размер на 125 теравата – енергия, приблизително равна на тази на две атомни бомби на размера като тези, пуснати над Хирошима – на всяка секунда. „Чрез изгарянето на изкопаеми горива хората ефективно детонират 378 000 000 атомни бомби в океаните всяка година“, пише Ахмед.

Според американски учени, тази топлина се „погребва“ в океаните чрез явления като ел Ниньо, Тихоокеанските десетгодишни осцилации и др. Това създава „фалшиви паузи“ в промените в климата. Тази енергия обаче скоро ще се отприщи.

Какво точно ще се случи с това отделяне на топлина е трудно да се предвиди. Учените смятат, че има 85 процента шанс сегашната „пауза“ да приключи след 5 години, след което ще бъде последвана от „изблик на затопляне“, съставен вероятно от 10 години на ускорено затопляне.

1 коментар

 1. ДО МОДЕРАТОРА: Моля не осъществявайте ДУХОВНА цензура ? тя е голямо престъпление против човечеството!

  \\\ ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА:
  Материалистите (в т.ч. учените, политиците…) в действителност отричат Духа като същност на човека и Вселената (Бога). Като действителни атеисти те не приемат в душите си ДУХОВНО-СЪЗИДАТЕЛНИТЕ, божествени сили на Любовта от БОГА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ХРИСТОС (чрез любовта или вярата си към Него), ПРЕДПАЗВАЩИ ги от обсебване от дяволи, сатани, азури. Поради това материалистите са обсебени от тези същества. А те им пречат да осъзнаят вечната ДУХОВНА същност на човека и Всемира, насочват ги да ценят и изучават само тленния физически свят. Но изучавайки само материята, те не могат да знаят нищо И за нея, защото не знаят как Духът действа в нея. Защото материята е само инструмент за еволюция на Духа. В материята няма причини, а само следствия (във вид на природни закони, природни сили, природни явления, природни процеси), породени от духовни причини. Тези материализъм (в т.ч. материалистични мироглед и ценностна система, машини, компютри, космични комуникации, медии, висши технологии…, които са продукт и инструмент на сатаната, унищожаващи всяка човешка духовност) и атеизъм водят човека до духовен упадък, до егоизъм, насилие и убийства, до животинство (човекът става логично мислещо, но неправилно мислещо животно, защото като не отчита духовните причини на Земните следствия, изпада в егоизъм, илюзии, фантазии, измислици, глупости…, т.е. живее в абстракциите на думите, а не в реалния свят).
  Ако продължат тези диви материализъм, атеизъм, егоизъм, духовно невежество, престъпна наглост, убийства и грабежи…, то на човечеството му предстои гибел. Сравнете днешния духовния упадък, егоизъм и престъпно животинство със словата, които ни казва Христос: „Аз рекох – богове сте вие“ Ев. Йоан 10:34! Трагично и ужасно, нали?!

  \\\ СЪЩИНСКИ КОМЕНТАР:
  Разрушението на озоновия слой не се дължи нито на увеличеното количество въглероден диоксид в атмосферата, нито на топлоотделянето от изкопаемите топлоизточници (във физическия свят няма причини, а само следствия от ДУХОВНИ причини):
  „Оставайки единствено само с интелектуалните мъртви мисли, човекът разрушава Земята. Разрушението ще започне с най-финия елемент, с топлината. И в ПЕТАТА следатлантска културна епоха чрез по-нататъшното, все по-разширяващо се изработване на просто интелектуални мисли човек има възможността да погуби топлинната атмосфера на Земята.
  В ШЕСТАТА следатлантска културна епоха, ако човечеството не се обърне от интелектуализма към имагинациите (образите), може за започне гибел на въздушната атмосфера, просто с интелектуални мисли хората ще отровят въздуха и отровеният въздух, въздействайки на свой ред върху Земята, ще отрови преди всичко растителността.
  В СЕДМАТА следатлантска културна епоха човекът ще разполага с възможността да погуби водата и тя в резултат на интелектуалното мислене ще премине чрез изпаряване във всеобщия воден елемент на Земята… Това ще повлече след себе си разрушение на минералните елементи на Земята; и така човек може да раздроби цялата Земя“ (Наука за Духа или Антропософия, Рудолф Щайнер, том 222, 23.ІІІ.1923).

  \\\ Пояснение: Понастоящем човечеството живее в ПЕТАТА, Германска следатлантска културна епоха (1413-3573 г. сл.Хр.) на арианскатата или следатлантската, ПЕТА КОРЕННА РАСА (или ПЕТА ГОЛЯМА ЕПОХА), състояща се от 7 културни епохи.
  В Следващата, ШЕСТА, Славянска следатлантска културана епоха на ясновидството и братството на човечеството (3573-5733 г), Божественото Ръководство на човешката духовна еволюция е определило ДУХОВЕН водач на човечеството да бъде Христовият, руският народ (виж Р.Щ., том 173, 9.ХІІ.1916). „Ще дойде година в Земното развитие – това ще бъде примерно 5700-та година – когато човекът, ако той правилно преминава през Земното развитие, повече няма да влиза на Земята чрез въплъщение в телесност чрез родителска двойка“ (Р.Щ., том 196, 18.І.1920).
  СЕДМАТА, Калифорнийската културна епоха (5733-7893 г.) е упадъчна. Тя ще завърши с война на всички против всички. Причината за него ще бъде разрушителният егоизъм на човешките Азове, и който е достигнал необходимото съзнание, още отсега може да долови това. Спасението за човека е в изпълнението на Закона на Бога, даден от Бога на хората: „Обичай Бога… и ближния си като себе си!“ Ев Матей 22:36-40 (като духовни същества, всички хора са ближни, братя и сестри по Дух).

  \\\ Следва ШЕСТАТА КОРЕННА РАСА или ШЕСТА ГОЛЯМА ЕПОХА. “В последната третина на следващата, ШЕСТА ГОЛЯМА ЕПОХА повече няма да съществува физическото тяло на човека. Човекът отново ще стане етерен. Но преди това той трябва да премине на хранене, приготвено в лаборатории” (Р.Щ., том 93а, 4.ХІ.1905).

  \\\ „А какво ще стане след СЕДМАТА КОРЕННА РАСА или СЕДМАТА ГОЛЯМА ЕПОХА? Тогава нашата Земя ще е стигнала до крайната цел на своето физическо развитие и всички Земни неща и същества ще се изменят напълно“ (Р.Щ., том 104, 25.VI.1908).

  \\\ “От края на 80-те години на ХІХ в. в Земното битие искат да влязат свръхземни Същества… Ние вече имаме в Земното битие свръхземни Същества. И на това обстоятелство, че свръхземните Същества донесоха известието долу, донесоха го в Земното битие, ние сме задължени за възможността изобщо да имаме връзка с Науката за Духа.
  Но като цяло как се държи, как изобщо се отнася към тях човешкият род? Може да се каже, че човешкият род се отнася по космически просташки начин към тези – макар и бавно, слизащи от Космоса на Земята – Същества. Те не го тревожат, не го безпокоят, той, този човешки род ги игнорира. И тъкмо това и ще доведе Земята до все по-трагично състояние; защото сред нас в хода на това ХХ столетие ще странстват все повече и повече духовни Същества, чиято сфера ние трябва да разберем. А ние ще я разберем само тогава, когато започнем да търсим разбирането на онова, КОЕТО ИДВА ОТ ТЯХ: СЪДЪРЖАНИЕТО на Науката за Духа, Антропософията. Те искат нея да ни дадат и те искат да се осъществяват действия в смисъла на Науката за Духа, Науката за Духа да се преработва в социалния начин на действие в Земното битие.
  Действително, от последната третина на ХІХ в. ние имаме работа с проникването на духовни Същества от Вселената, преди всичко на онези Същества, които живеят в сферата между Луната и Меркурий, но които вече проникват в Земното битие и се стараят да намерят в него опорна точка благодарение на това, че хората се изпълват с мисли за духовните Същества на Вселената. Това може още да се изрази така, както аз вече правих: Ние трябва, ние сме длъжни, изразявайки се абстрактно, да оживим нашия СЕНЧЕСТ ИНТЕЛЕКТ с ОБРАЗИТЕ на Науката на Духа. А ако се изразяваме конкретно, то трябва да се каже, че духовните Същества искат да слязат в Земното битие и те трябва да бъдат възприети. Ще последват потресение след потресение и в края на краищата Земното битие ще навлезе в хаос, ако човешкото битие застане само в опозиция към слизането на тези Същества, а те, въпреки всичко, ще слязат. Тези Същества не искат нищо друго, освен само да бъдат предни постове на това, което ще стане със Земното битие, когато Луната отново се съедини със Земята.
  Виждате ли, днес на хората им се струва сравнително безобидно, когато те могат да измислят само онези мисли – автоматични, безжизнени мисли – които възникват при разбиране на минералния свят, минералното в растението, минералното в животното, минералното в човека. С такива мисли материалистите се чувстват добре и само тях и мислят. Но помислете, че хората продължат така да мислят и по-нататък, и освен това нищо друго няма да създават, чак до момента, когато в осмото хилядолетие лунното битие отново се съедини със Земното битие. Какво ще стане тогава?
  Да, Съществата, за които говоря, малко по малко слизат на Земята, Съществата на Вулкан, свръххората на Вулкан, венерините свръххора, меркуриевите свръххора, слънчевите свръххора и т.н., те се съединяват със Земното битие. Но ако хората продължат да застават в опозиция спрямо тях, то Земното битие в хода на най-близките хилядолетия ще хлътне в хаос. Хората и в бъдеще ще продължат автоматично да развиват своя интелект, което може да се прави и във варварско състояние; но пълнотата на личността в такъв интелект няма да влезе; и тогава хората няма да намерят отношенията към Съществата, които искат да се приближат към тях в Земното битие. И ще бъде така, че мислите на хората, които са безсъщностни, безсъдържателни, понеже се мисли само материалното в минералното, минералното в растителното, минералното в животното и даже минералното в човека, тези мисли на хората, нямащи никаква действителност, с един удар ще получат тази действителност, когато Луната се съедини със Земята.
  Тогава от Земята ще порасте отвратително потомство от същества, които по своя характер се намират между минералното и растителното царство и имат вид на автоматоподобни същества със свръхмобилен, свръхподвижен разсъдък, с интензивен разсъдък. С това движение, което ще обхване Земята, тя ще бъде омотана, оплетена подобно на мрежа, на паяжина с отвратителни паяци, паяци с колосална мъдрост, но които в своята организация не ще се издигат даже до растителното битие, ужасни паяци, които ще се заплитат един в друг, които в своите външни движения ще имитират всичко, което хората са измислили със сенчестия интелект, който не позволява да подбужда себе си с онова, което трябва да дойде чрез новите имагинации (образи) и изобщо чрез Науката за Духа. Всичко, което хората мислят в такива мисли, които са иреални, ще придобие съществувание. Както сега Земята е покрита със слой въздух, така някога тя ще се покрие, сякаш от рояци скакалци, с отвратителни минерално-растителни паяци, които много разумно, но ужасно злонравно ще започнат взаимно да се преплитат. И човекът в такава степен, в каквато той не оживи своите сенчести, интелектуални понятия – като от последната третина на ХІХ в. не съедини своето същество със Съществата, които искат да се издигнат – тогава ще трябва със своето същество да се съедини с тези отвратителни минерално-растителни паяко-животни. Самият той ще живее заедно с тези паяко-животни и своето по-нататъшно развитие във всемирното битие той ще трябва да търси в онова развитие, което ще приемат тогава тези паякообразни животни.
  Виждате ли, казаното от мен е нещо, което се намира в реалността на Земното човешко развитие и което днес се осъзнава от по-големия брой на онези хора, които СПИРАТ ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ПРИЕМАНЕТО на ДУХОВНОНАУЧНОТО познание. Защото има хора, които изобщо са съзнателни свръзки на паяковото развитие в Земното човечество. Но човек днес не трябва да позволява да бъде уплашен от описания от подобен род” (Р.Щ., том 204, 13.V.1921).

  \\\ „В ШЕСТАТА КОРЕННА РАСА или ШЕСТА ГОЛЯМА ЕПОХА, която ще започне след войната на всички срещу всички, хората ще носят на лицата си всичките си добри и лоши страни, това още повече ще се отнася за СЕДМАТА КОРЕННА РАСА или СЕДМА ГОЛЯМА ЕПОХА, когато всяка разновидност на материята ще носи печата на Духа. В тази СЕДМА ЕПОХА нищо няма да остане скрито. Още за представителите на ШЕСТАТА ЕПОХА ще се окаже невъзможно да скрият нещо от погледа на този, който знае да гледа. Злият ще изразява злото, добрият – доброто. През СЕДМАТА ЕПОХА ще бъде изключено с помощта на думите да се прикрива онова, което е в душата. Мисълта не ще бъде вече безгласна и няма; ще бъде невъзможно за хората да я прикриват по един или друг начин. Когато душата мисли, мислите ще се проектират и звучат също и в пространството. Тогава мислите ще бъдат такива, каквито са вече и днес за Посветения (ясновиждащия). Днес за Посветения мисълта звучи в Девакана (Духовния, Небесния свят). Обаче тогава този Девакан ще слезе до физическия свят, както и астралният свят ще слезе до физическия през ШЕСТАТА ЕПОХА. Днес ШЕСТАТА ЕПОХА може да бъде намерена в астралния свят, а СЕДМАТА – в Небесния. ШЕСТАТА ЕПОХА ще представлява слезлия долу астрален свят, т.е. ще представлява неговите отпечатъци, неговите откровения. СЕДМАТА ЕПОХА ще представлява слезлия долу Небесен свят, неговия израз тук, в условията на физическия свят. И тогава Земята наистина ще е достигнала крайната цел на своето физическо развитие.
  А после Земята ще се превърне в едно астрално небесно тяло. Всички Земни създания ще се преобразят в едно астрално небесно тяло. Физическата субстанция ще изчезне; тя ще премине в онази своя разновидност, която дотогава ще е използвала възможността да се одухотвори (да стане вечна), да се превърне в Дух, в астрална субстанция.
  Представете си ясно: Всички онези същества на Земята, които дотогава ще са съумели да пренесат доброто, благородното, разумното, красивото в своя външен материален облик, които на лицата си ще носят ОТПЕЧАТЪКА на Христос Исус, които в душите си ще носят ПРИСЪСТВИЕТО на Христос Исус, всички, чиито мисли ще звучат в пространството, всички те ще разполагат със силата да разтварят физическата материя в себе си, както топлата вода разтваря солта. Всички физически субстанции ще се превърнат в едно астрално небесно кълбо. Онова обаче, което до този момент не е съумяло да превърне себе си в телесно-материален израз на доброто, благородното, разумното и красивото, няма да разполага със силата да разтваря материята. За него материята ще продължи да съществува, то ще се втвърди в материята и ще запази материалната си форма. В този етап от Земното развитие ще настъпи едно насищане на Духовния свят с образи от звуково естество: Те ще живеят в този астрален свят и ще отделят от себе си едно друго материално кълбо, едно кълбо, което ще съдържа съществата, лишени от възможността да се издигнат, понеже не са в състояние да разтворят материята.
  Ето как нашата Земя ще се отправи към своето бъдеще, как тя все повече ще се пречиства в своята материя, като душата ще пречиства и разрежда материята отвътре, преди да е събрала силата, която ще й позволи да разтвори материята напълно. Това ще бъде времето, когато неразтворената материя ще бъде отхвърлена навън в очертанията на едно особено небесно кълбо… докато там се натрупа това, което се е втвърдило в материята, а необходимата за тази цел сила ще бъде противоположна на силата, която пречиства и извисява добрите същества.
  Но кое всъщност ще предизвика разтварянето на материята? Силата на Любовта, до която човек ще стигне чрез Христос (само, ако по собствена свободна воля, чрез вяра, любов и следване на Христос, е приел в себе си тази Негова божествена съзидателна сила на Любовта)! Съществата ще разтворят и обезсилят материята, само защото ще са приели в душите си Любовта. Колкото по-гореща става душата чрез Любовта, толкова по интензивно ще работи тя върху материята. Любовта ще ОДУХОТВОРИ (т.е. ще направи вечна, осъзнавайки и прилагайки вечните духовни причини…, това което днешната материалистична наука не прави, защото отрича Духа!), ще астрализира цялата Земя, превръщайки я в астрално небесно тяло. Но както Любовта разтваря материята, така и противоположната на Любовта сила ще изтласка надолу всичко онова, което не е съумяло да изпълни Земната мисия“ (Р.Щ., том 104, 25.VI.1908).

  \\\ Земната мисия на човека е да стане същество на Любовта и Свободата, а също да одухотвори материалния свят. Свобода означава да се ръководиш от самия себе си. Днес, поради атеизма и материализма, хората не са свободни, ръководители в тях са дяволи, сатани, азури. Своята божественост, Любовта и Свободата, а също одухотворяването на материалния свят човек може да осъществи ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ помощтта на Христос ? Божия Син, Словото или Логоса, Спасителя на човека, Ръководителя на духовната еволюция на човечеството, Управителя на Кармата, Съществото на Божествената съзидателна Любов. Поради това Христос ни казва: „Аз съм Пътят, и Истината, и (вечният) Живот; НИКОЙ не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ Ев. Йоан 14:6.
  \\\ Най-общо за духовната еволюция на човека виж: четирите Евангелия в Новия Завет, а също тяхната разшифровка от Р.Щ. в томове: 114, 123, 104, 103, 131, 110, 136, 11,… Евангелията описват духовните произход, същност и развитие на човека, в думите евангелистите-ясновидци влагат духовен смисъл, но хората интерпретират Евангелията чисто материалистично и поради това не ги разбират. Науката за Духа описва в повече от 500 тома духовнонаучните (ясновидски) изследвания от всевечната Хроника Акаша на духовната Космогония и духовния Антропогенезис, техните минало, настояще и бъдеще.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*