Промени в редакционната политика на Greentech.BG

Едно от най-великите изкуства, които познаваме, е народното творчество – песните, приказките, умотворенията. Родени първоначално от незнаен автор, те са предавани от уста на уста и доукрасявани от всеки, подхванал да ги пее или разказва. Ако можеш да изпееш една песен по-добре, защо да не го направиш?

Това доукрасяване, допълване, разнообразяване и обогатяване е станало възможно благодарение на творческите сили на мнозина хора с усет към изкуството, НО и благодарение на простичкия факт, че който първи е създал песен или разказ, никога не е заявил „Това си е само моя творба и само аз мога да си я изпълнявам, променям, украсявам, доизпипвам или променям! Никой друг няма право да го прави!“

Това е олицетворението на дълбокия смисъл на онова, което днес наричаме „свободни лицензи“.

Водени от мотива, че всяко нещо, което публикуваме тук, би могло да е по-добро, по-информативно, по-обстойно, по-аналитично или просто по-вълнуващо, досега сме публикували статиите си под напълно свободен лиценз – а който смята, че може да ги направи по-добри – да заповяда!

Тази свобода бе изтълкувана от колеги от най-различни сектори като картбланш да си спестят средства и да използват безплатно това, в което ние ме вложили труд и време – но не за да го подобрят, усъвършенстват или обогатят, а просто за да си спестят време и/или пари. Материалите ни се явяваха и се явяват и досега в издания от всякакъв вид – дори заедно с печатните и стилистичните грешки.

Най-цинично в този процес е решението на някои от „колегите“ дори да не споменат източника, благодарение на който са си спестили усилия и средства. Дори и тази скромна отплата, от която ние не бихме спечелили преднина в каквато и да е посока, се е видяла скъпа за някого.

Колеги, смисълът на свободния лиценз е да направите нещо по-добро от това, което ние сме направили. Да го подобрите, усъвършенствате, да го направите по-близко до перфектното. Ако не можете – не препечатвайте просто за да си запълвате бройките.

За сме пределно ясни, от днес всички материали в Greentech.BG, публикувани от името на Greentech.BG, са под лиценз CC BY-NC-SA 4.0 :

Имате свободата да:

  • Споделяте – да копирате и разпространявате материала на всякакъв носител и във всякакъв формат.
  • Адаптирате – ремиксирате, трансформирате, надграждате материала.

Лицензодателят не може да отмени тези свободи, стига да спазвате условията на лиценза – следните условия:

  • Признание – трябва да предоставите подходящо признание (кредит)*, осигурявайки връзка към лицензията и посочвайки дали са направени промени. Можете да направите това по някакъв разумен начин, но не и по начин, който внушава, че лицензодателят препоръчва вас или работата ви.
  • Некомерсиално – нямате право да използвате материала за търговски цели**.
  • Споделяне под същия лиценз – ако ремиксирате, видоизмените или доразвиете материала, трябва да разпространявате новия вариант под същия лиценз като оригинала.

by-nc-sa

Всички авторски материали в Greentech.BG, подписани с личните имена на авторите си, се публикуват съгласно лицензите, определени от самите автори на материалите. Това може да означава, че за препечатването им се изисква изричното съгласие на съответните автори.

* Подходящо признание (кредит): посочване на източника (Greentech.BG) с линк към него (www.greentech.bg) и цитиране на оригиналното заглавие с вграден линк към материала

** За използване за търговски цели считаме употребата от всяко лице, развиващо стопанска дейност