Безплатни семинари обучават проектанти на пасивни сгради

Energyefficiency4

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект в сътрудничество с Община Габрово и Камарата на архитектите в България организира въвеждащи учебни семинари по проектиране и строителство на пасивни сгради в Габрово и София, които ще се състоят съответно на 20.03.2015 г. и 26-27.03.2015 г. Семинарите са подготвени въз основа на методика и учебни материали на Институт „Пасивна къща”, Германия, с който ЕнЕфект успешно си сътрудничи в редица международни проекти.

Участието във въвеждащите семинар е безплатно срещу предварителна регистрация.

Програмата на учебните семинари има за цел да запознае участниците с основните принципи на пасивната сграда и да предизвика интереса им към тяхното прилагане в проектирането и строителството. Семинарите са своеобразно въведение към по-подробни специализирани курсове по програми на Институт „Пасивна къща” с различна продължителност, в резултат на които се издават и съответните сертификати за участниците. Учебните програми на семинарите са насочени върху спецификите в проектирането и изграждането за различните елементи на сградната обвивка (топлинна изолация и топлинни мостове, прозорци и въздушна плътност) и сградните системи (отопление и вентилация) за постигане на стандарта „Пасивна къща”. Специално внимание се отделя на възможностите за постигане на максимално високи равнища на енергийна ефективност при проектите за обновяване на съществуващи сгради, както и на интегрираното проектиране и използването на ВЕИ в сградите.

Въвеждащите учебни семинари ще се проведат на 20.03.2015 г. в залата на ОИЦ – Габрово и на 26-27.03.2015 г. в зала „Преслав” на хотел „Хемус”, София. Регистрацията се прави на адрес eneffect@eneffect.bg, като за курса в София крайният срок е 22.03.2015 г. При надхвърляне на максималния капацитет на курса (40 обучаеми), предимство ще имат по-рано регистриралите се желаещи. Пълната програма е достъпна на сайта на ЕнЕфект.

Семинарите се провеждат с подкрепата на проект PassREg, финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*