ИКТ секторът трябва да оглави борбата с климатичните промени

Модерни ИКТ решения, които обхващат всички сфери, могат да предложат жизненоважни услуги по целия свят
Модерни ИКТ решения, които обхващат всички сфери, могат да предложат жизненоважни услуги по целия свят

Секторът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е от ключово значение за изграждане на нисковъглеродна инфраструктура през 21 век.

Чрез използване на съвременната комуникационна инфраструктура по интелигентен начин може да се поддържа икономическото развитие и в същото време значително да се ограничат въглеродните емисии, обяви шведската компания Ericsson.

„Дълго време нуждата от намаляване на въглеродните емисии поставяше в противовес икономическото развитие, от една страна, и грижата за планетата, от друга. Това вече не се налага. Тъй като ИКТ секторът е в състояние на намали значително CO2 емисиите, представителите на отделните правителства имат възможността да го поставят на водеща позиция в дневния ред на предстоящата рамкова Конвенция на ООН относно климатичните промени, която ще се проведе в Копенхаген през декември”, каза в обръщение на Световния широколентов форум в Париж настоящият финансов директор и бъдещ изпълнителен директор на Ericsson Ханс Вестберг.

Изследванията сочат, че ИКТ секторът може да намали въглеродните емисии с до 15% до 2020 г. Ericsson смята, че възприемането на план за борба с климатичните промени, базиран на иновации, може да доведе до по-голямо намаляване на емисиите.

Модерни ИКТ решения, които обхващат всички сфери – от образование и информационни услуги, до здравеопазване и транспорт – могат да предложат жизненоважни услуги по целия свят, без да правят компромис с опазването на околната среда, добави Вестберг.

За да се постигне от 50 до 80% намаляване на емисиите до 2050 г. (нивата, за които се счита, че ще спрат климатичните промени), е необходимо да се премине от постепенно намаляване на емисиите към по-революционни методи, които водят до измерими намаления на емисиите и по-интелигентни начини за работа.

Пред компаниите в бранша стои задачата да отправят това послание до съответните правителства и политици, заявиха от Еricsson. Промяната изисква ангажираност и действие от страна на всички обществени структури: правителство, индустрия, гражданско общество и отделния индивид. „На срещата в Копенхаген трябва да се заяви обединено усилие на глобално ниво, което да гарантира грижа за околната среда и икономически растеж. В центъра на това обединение трябва да застане именно ИКТ секторът”, заяви Вестберг.

Добре функциониращата широколентова инфраструктура създава основата за нисковъглеродна информационна инфраструктура. Това е възможно най-ефективната в енергийно отношение система, тъй като тя осигурява свързаност и пренася информацията по цялото земно кълбо със скоростта на светлината.

Инвестициите в такава инфраструктура могат да подкрепят няколко различни нисковъглеродни решения като виртуални събрания, интелигентни мрежи, държавно управление базирано на мобилна връзка (m-governance), здравеопазване базирано на мобилна връзка (m-health), електронно обучение, електронни вестници и др.

Въпреки, че всички тези услуги изглеждат коренно различни една от друга от потребителска гледна точка, те ползват една и съща инфраструктура.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*