През 2009 г. в България са произведени над 18 хил. т. биодизел

През 2009 г. в България са произведени 18 455,5 тона биодизел, като почти цялото количество е било предназначено за износ. В страната са използвани едва 350 т. Това сочат данните на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, оповестени от правителствения пресцентър след последното заседание на МС.

Окончателната информация за потреблението на биогорива, бензини и дизелови горива в страната ще бъде представена в Енергийните баланси за 2009 г. на Националния статистически институт в края на 2010 г.

Докладът на министър Трайчо Трайков съдържа отчет и анализ за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта за 2009 г. Целите са определени в приетата от Министерския съвет Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.

Потреблението на биогорива в транспорта в България е все още незначително, въпреки въведеното от 1 януари 2008 г. законово задължение за смесване на течни с биогорива за сектора. В резултат на това се очаква заложената цел за 2009 г. от 3,5% дял на потреблението на биогорива в транспорта да не бъде постигната. За преодоляване на тази негативна тенденция през годината са предприети редица мерки, свързани с приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, осигуреното със средства от националния бюджет оборудване за изпитване на чисти биогорива; нулева акцизна ставка (в сила от 24 ноември 2009 г.) за чистия биодизел и чистия биоетанол и намалената акцизна ставка за смесите на биогорива с течни горива, в които съдържанието на биокомпонент е от 4 до 5 на сто включително.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*