Букурещ получи още 22,6 млн. евро от ЕИБ за сградна енергийна ефективност

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Букурещ подписаха финансов договор на стойност 22,6 милиона евро. Това е вторият транш от одобрен заем от ЕИБ, който е в размер на общо 136 500 000 евро. Парите са за финансиране на втората фаза от програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в Сектор 1 в румънската столица Букурещ.

thermostat-250556_640

Инвестициите в рамките на първия транш от 22,5 милиона евро, подписан през юли 2014, вече са на ход. Очаква се проектът да осигури около 50% икономии от потреблението на енергия за отопление на съответните сгради. Това ще допринесе за подобряване на околната среда чрез отношение на намаляването на CO2 емисиите и замърсяването. Крайният резултат би трябвало да е подобряване на жизнения стандарт на гражданите на Букурещ.

Финансирането от ЕИБ ще даде възможност на общината, покриваща Сектор 1, да продължи своята приоритетна инвестиционна програма, тъй като проектът следва първата фаза от програмата за енергийна ефективност на жилищните, започнат от общината и финансиран от ЕИБ през 2011 г.

Общо 406 сгради с почти 19 хиляда апартамента ще бъдат ремонтирани в рамките на тази втора фаза. Инвестиция започна през 2013 г. и ще продължи до 2017 г. Програмата цели спестяване на енергия в размер на около 190 GWh годишно.

Заемът от ЕИБ ще помогне за изпълнение на Плана за действие областта на енергийната ефективност в Румъния в областта на топлинното саниране на многоетажните сгради. С това се подкрепят усилията на Румъния да изпълни ангажиментите си съгласно целите на ЕС за енергийна ефективност.

Очакваната стойност на проекта възлиза на 182 милиона евро. С цел да се подкрепи този важен проект за енергийна ефективност в Букурещ, приносът на банката е увеличен на 75% от стойността на проекта. Останалите 25% се покриват от собствените ресурси на общината.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*