Кабинетът: подкрепяме поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз

strommast-595367_640

България категорично подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз, ояви кабинетът след днешното си редовно заседание, на което разгледа доклада от заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“ с фокус върху Енергийния съюз и Енергийната инфраструктура.

Представената Рамкова стратегия на ЕС за устойчив Енергиен съюз бе приветствана от всички държави-членки. По време на заседанието бе отбелязана необходимостта от правилен баланс между целите и измеренията на стратегията и общото разбиране, че петте измерения са тясно обвързани. Като приоритети бяха очертани намаляването на енергийната зависимост, особено по отношение снабдяването с природен газ; обмисляне на въпросите, свързани с междуправителствените споразумения; реализиране на проектите от общ интерес. България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз, с основен приоритет гарантиране сигурността на газовите доставки посредством диверсификация на източниците и маршрутите.

По отношение на Енергийната инфраструктура бе подчертано значението на бързите действия за завършване на вътрешния пазар и междусистемната енергийна свързаност. Същевременно бе отбелязана и важността на реализиране на проектите от общ интерес, приемането и прилагането на мрежовите кодове, повече инвестиции в стратегическа и интелигентна инфраструктура. От българска страна беше откроена необходимостта от задълбочаване на регионалната интеграция, премахване на физическите и търговските бариери за енергийни доставки между съседните държави, както и постигане на по-висока степен на сътрудничество за преодоляване на външни влияния върху разходите и сигурността на доставките.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*