CO2 емисиите от енергетиката в САЩ спадат до нивата от 1994 г.

Анализаторите от Bloomberg New Energy Finance (BNEF) прогнозираха, че 2015 ще бъде повратна година за усилията на САЩ да намали въглеродните си емисии. BNEF прогнозира, че през настоящата година страната ще достигне най-ниското за последните две десетилетия ниво на CO2 емисии от енергийния си сектор.

co2-pixabay

Изследванията на BNEF предполагат, че САЩ ще генерира най-ниското ниво на CO2 емисии от 1994 г. насам. Това е добър знак за усилията по трансформиране на енергийния сектор в страната.

Въглищни електроцентрали ще бъдат закривани с рекордна скорост през 2015 г. Ще се увеличи увеличи потреблението на природен газ. Очакват се и рекордни 12 месеца за развитието на възобновяемите енергийни източници.

Анализаторите изчисляват, че общо около 18 GW нови ВЕИ мощности ще бъдат включени в мрежата в САЩ през 2015 г. От тях 9,1 GW ще са фотоволтаични системи – също рекордно ниво. Вятърната енергия ще нарасне с 8,9 GW, което ще представлява третата най-добра година за сектора.

Не по-малко значими ще са стъпките на САЩ в други области, най-вече за намаляване на потреблението на въглища в страната. През 2015 г. повече от 23 GW въглищни мощности ще бъдат окончателно изведени от експлоатация. Това би трябвало да понижи въглеродния отпечатък на страната. Ходът ще бъде съчетан с поевтиняването на източници като газ и слънчева енергия, както и по-строгите регулации за живака и въглеродните емисии на действащите електроцентрали с изкопаеми горива.

Когато всички тези фактори се комбинират, според BNEF, емисиите на енергийния сектор на САЩ ще бъдат с 15,4% под отчетените през 2005 г. Така страната има всички шансове да постигне целта си за понижаване на вредните емисии във всички сектори на икономиката с 28% до 2030 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*