Регистрирани са 497 електромобила и 1031 хибрида у нас през 2014

e-car

Към края на миналата година у нас са регистрирани 497 електрически и 1031 хибридни превозни средства. На годишна база към 31 декември 2014 г. общият брой на превозните средства с изцяло електрическо задвижване се е увеличил с 36%, а на хибридните – с 61% спрямо същия период на предходната година. Налице е устойчива тенденция в развитието на електрическата мобилност.

Това отчита одобреният от правителството доклад за изпълнението през 2014 г. на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, в Република България за периода 2012-2014 г.

За сравнение, във Великобритания например през 2014 г. са регистрирани общо 9 955 „превозни средства с алтернaтивно задвижване“. Населението на страната е приблизително 10 пъти по-голямо от това у нас (ок 64 млн. души).

Нова стъпка в посока модернизиране и интегриране на данъчното и екологичното законодателство е разширяването кръга на освободените от данък електрически превозни средства, с което освен електрическите автомобили, от данък се освобождават и електрически мотоциклети и мотопеди. За сравнение, в други страни като Великобритания за придобиването на електрически мотоциклети и мотопеди държавата дава финансови бонуси в размер на до 1500 лири.

Докладът визира извършените дейности от централните и местните администрации, както и от неправителствения сектор, свързани с насърчаване на инвестициите, иновациите и научноизследователската и развойна дейност в чистите автомобилни технологии и развитието на електрическата мобилност. Дейностите стимулират икономическия растеж, създаването на работни места в сектора, повишаване на доверието на потребителите, търсенето и навлизането на новите екологични превозни средства. С тях се дава тласък в развитието и на други сфери, които носят по-висока добавена стойност за икономиката ни – информационните и комуникационните технологии, машиностроенето и електротехниката, производството и разпределението на енергия, услугите и др. Същевременно се осигурява и устойчиво бъдеще на транспорта, като се намалява неговата зависимост от нефта. Подобрява се също качеството на атмосферния въздух и се ограничава шумът в населените места, а от там – и рисковете за човешкото здраве.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*