Коя страна гради най-успешно зелена икономика?

Коя страна се справя най-добре в изграждането на зелена икономика? За много държави по света най-сложната задача, с която ще трябва да се справят през следващите няколко години, е изграждането на устойчива, екологична икономика, оставайки конкурентоспособни на глобалния пазар.

Изграждането на зелена икономика е сериозно предизвикателство, защото често пъти бизнесът е неохотен по отношение въвеждането на еко-практики. Така е, защото фирмите се опасяват, че това може да засегне приходите им, пише LowCarbonEconomy.com.

Въпреки това Годишният индекс на климатичната конкурентоспособност, съставян от Програмата за развитие на околната среда към ООН показва, че много нации вече се справят доста добре с тази сложна задача и полагат големи усилия да продължат доброто развитие.

В доклада са анализирани дейностите на 95 големи страни по света. Заедно, тези нации формират 97 процента от световната икономическа дейност и 96% от вредните емисии.

Германия, най-голямата икономика в Европа, се представя много добре в много от областите, които докладът изследва. Страната е окачествена като „ярко изпъкващ пример“ за държава, която постига значителен напредък в посока икономика с ниски вредни емисии. Държавата е описана още като имаща „постоянен прогрес“ както в отчитането на постигнатото, така и по отношение производителността.

Швеция, Дания, Япония, Франция също се представят много добре и са на водещи места в индекса. Севера Африка и Средният Изток пък се представят най-зле.

Програмата за развитие на околната среда към ООН анализира данните, като посочва, че страните, заемащи добри позиции в индекса, се справят забележително добре с отчитането и управлението на вредните въглеродни емисии, както и в разработването на нискоемийсини продукти и услуги. В страните, които се справят най-добре, всъщност действат мрежи от организации, посветени на подкрепата за постигане на икономика с ниски вредни емисии.

Интересни образци са страните Боливия, Гана, Виетнам и Бангладеш. Там загрижеността на членовете на обществото, т.е. на самите граждани, е особено силно изразена и е ключов фактор за промените в посока зелена икономика. Струва си да се споменат и Скандинавските страни и Сингапур, където не държавата, а именно бизнесът играе водеща роля в развитието на зелена икономика.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*