Търговия с „бели сертификати“ ще вдига енергийната ни ефективност

Схема за търговия с т. нар. „бели сертификати“ ще трябва да подпомогне страната ни по пътя към повишаването на енергийната ефективност на икономиката до постигането на заложените цели в енергийната ни политика и ангажиментите ни към ЕС.

Схемата с „бели сертификати“ функционира по начин, сходен с този при търговията с въглеродни емисии. Така например ако едно предприятие има високи енергийни потребности и високо енергийно потребление, то може да закупи „бели сертификати“ – средствата от тях ще се вложат в изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност в друга област, например при жилищни сгради в същия град. По този начин предприятието може да не повиши енергийната си ефективност директно, но да компенсира своята енергоемкост чрез съществено намаление на енергийното потребление на друго място. Резултатът следва да е цялостно намаляване на потреблението на енергия.

AUER_2

Възможността тези сертификати да се търгуват би трябвало да гарантира, че цялостносто енергийно спестяване се постига при възможно най-добра цена. Сертификатите трябва да гарантират и това, че се постига цялостно енергийно спестяване.

Основна цел на проекта е да намалим разходите за енергия на нашите домакинства и по този начин да жизнения им стандарт“, обясни Красимир Найденов, ръководител на проекта от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която инициира проекта за „бели сертификати“. „Ако енергийната ни ефективност е по-добра, ще се нуждаем от по-малко горива. А това означава да внасяме по-малко горива, тоест по-голям финансов ресурс да остане у нас, у нашите домакинства“.

У нас най-силно се увеличават разходите на домакинствата за енергия, обясни още Найденов. „Хората имат затруднения да купуват енергия, ала не могат и да отделят средства за повишавне на енергийната ефективност на жилищата си“.

Изчисленията на АУЕР сочи, че при такава схема гражданите биха могли да купуват 30% по-малко енергия, без да се лишават от комфорт в дома си.

Друга цел на проемта е да се осигурят ресурси за постигане на националните цели за повишаване на енергийната ефективност на икономиката.

Общо 18 страни членки на ЕС в момента имат въведена схема за търговия с „бели сертификати“ или имат намерение да въведат подобна търговия. По думите на Найденов, наличните вече данни сочат, че такава схема носи високи енергийни спестявания при най-добри цени.

Притежателите на бели сертификати ще стават собственици на енергийни спестявания, съответстващи на броя на сертификатите, предвижда схемата. Постигнатите енергийни спестявания ще се определят от фирмите за енергийни обследвания. Издаването на самите „бели сертификати“ ще се извършва от АУЕР.

Проектът за въвеждане на схемата за търговия с бели сертификати предвижда няколко стъпки:

разработване на 50 методики за енергийни спестявания и тяхното оценяване;

обучения на мениджъри на енергийните предприятия, за да се запознаят с предимствата, особеностите и европейските стандарти в тази облст – обучение на 300 мениджъри;

обучение на служители от АУЕР за прилагане на финансовия механизъм;

изработване на наръчници за прилагане на схемата след провеждането на обученията

изработване на уебсайт за разясняване на схемата;

изработване на електронна система за търговия с белите сертификати.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените средства възлизат на 5,3 милиона лева.

Очаква се проектът да бъде завършен до края на юни 2015 г. Участници вв него ще бъдат само институции, които вече съществуват – проектът не предвижда създаването на нови административни звена.

Стойността на един енергиен сертификат ще е 1 тон нефт еквивалент, както е прието и в другите схеми за „бели сертификати“.

Самата търговия ще се реализира на Българската фондова борса.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*