IBM: офис-сградите хабят енергията – и времето на хората

Офис-сградите все още са в каменната ера, когато става дума за тяхната енергийна ефективност, според проучване на IBM сред щатските офис-служители.

Около една трета от хората, участвали в проучването, твърдят, че офис-пространствата, в които работят, са екологични и спестяват енергия посредством автоматично регулиране на светлината и температурата. Други 65 процента от участниците в проучването категорично подкрепят идеята за пре-проектиране на работните пространства, така че да станат екологични.

Също така офис-сградите губят времето на хората, твърди проучването. Четвърт от всички 6500 респонденти са заявили, че асансьорите са зле координирани. По оценката на IBM, общото време, което хората са загубили в чакане на асансьорите за последните 12 месеца се равнява на 125 години.

Авторите на проучването смятат, че строителството на сгради е изправено пред „пропаст в интелигентността“, особено в сравнение с технологиите при автомобилите и електропреносните системи в последно време. При тях технологията се модернизира значително в посока по-интелигентни решения. Сградите също биха могли да станат много по-ефективни чрез използването на сензори за засичане на температурата, осветеността и т.н., помагайки за утилизацията на системите за управление.

Модерните технологии в строителството са една област, в която IBM от известно време насам се се е прицелила с надежда да прави добър бизнес. С популяризирането на темата за енергийната ефективност много фирми насочиха вниманието си натам, разработвайки системи за централизирано управление на енергопотреблението.

Според професионалисти в областта на строителството, зелените функции на постройките от типа на по-доброто използване на дневната светлина и по-доброто качество на въздуха не само спестяват разходи на бизнеса, но и водят до по-висока продуктивност на служителите. Ина някои пречки пред тези технологични подобрения и те са свързани най-вече с високите първоначални разходи за материали и инсталации. Освен това и инерцията възпира мнозина собственици на сгради.

Проучването на IBM разкрива, че има голям стимул тази инерция да се преодолее. Изследването е установило още, че самите служители са много склонни да спестяват ресурси – 75% от тях имат желание да щадят електричеството и водата и биха го правили особено съзнателно, ако получават някакъв вид бонус за това.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*