Европа замисля по-строги ограничения за „супер-парниковите“ газове

Европейската комисия призова за въвеждане на по-строги мерки в Протокола от Монреал за защита на озоновия слой чрез ограничаване на т. нар. „супер-парникови“ газове, известни като HFC. Техният потенциал за ускоряване на глобалното затопляне е хиляди пъти по-голям от този на въглеродния диоксид.

water-264772_640

Европейският съюз вече си има собствени регулации за ограничаване на изменението на хидрофлуоровъглеродите (HFC), наричан също „флуорирани газове“, използвани в хладилниците и климатиците. По силата на едно изменение на Протокола, предложено от ЕС в четвъртък, индустриализираните страни като основни потребители на HFC ще трябва да се ангажират с амбициозен график за намаляване на употребата на тези вещества, започвайки през 2019 г. и завършвайки през 2034.

Задълженията за развиващите се страни и икономиките в преход ще бъдат по-гъвкави.

Мигел Ариас Каньете, европейски комисар по климата и енергетиката, призова за постигане на глобално споразумение относно HFC незабавно. „Това би било бъде важен сигнал в навечерието на международните преговори за климата в Париж по-късно тази година“, каза той.

След като преди две десетилетия бяха предприети действия на международно равнище за постепенно премахване на озоноразрушаващите хлорфлуорвъглеводороди (CFC), индустрията въведе употребата на HFC като заместители. Те обаче се оказаха не по-малко вредни. Веществата задържат до до 23 000 пъти повече топлина в сравнение с въглеродния диоксид. Освен това могат да останат в атмосферата в продължение на хиляди години.

По-рано този месец Индия взе изненадващо решение за постепенно извеждане от употреба на мощните парникови газове. Индия, която от години се противопоставя на действията по извеждане от употреба на HFC според Протокола, сега предложи поправка, която предвижда 15-годишен преходен период за развиващите се страни за постепенно извеждане от употреба на HFC.

Наред с плановете на Индия и ЕС са налице и други подобни предложения, които идват от САЩ, Канада, Мексико, посочи Дейвид Донигер, директор на кампанийната група „Съвет за защита на природните ресурси“. По думите му, „тези предложения са различни, но разликите са лесни за изглаждане. Има реален шанс да се стигне до споразумение относно HFC още тази есен“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*