Сградни системи за управление на енергията: $55 млрд. за 10 години

houses-green-energy-concept_600_02

През последното десетилетие, със съзряването на технологиите и изкристализирането на икономическите ползи от тях, пазарът на сградни системи за енергиен мениджмънт (ССЕМ) продължи да се развива. Наред със стратегическите ползи, като например намаляването на парниковите газове и подобренията на устойчивостта, тези технологии ще доведат до бърз растеж на сектора през следващите години. Според скорошен доклад от Navigant Research, може да се очаква приходите от ССЕМ да възлизат на почти 55 милиарда щатски долара през десетте години в периода от 2015 до 2024 г. 

Добре проектираните и внедрени ССЕМ осигуряват спестяване на енергия, разходи, както и средства за поддръжка, като същевременно подкрепят корпоративни цели, включително повишаване на устойчивостта и инициативи, свързани с опазването на климата“, казва Кейси Талън, старши анализатор в Navigant Research. „С други думи ССЕМ могат да променят парадигмата за управлението на енергията. Те могат да осигурят стратегическо и цялостно управление на съоръженията и оборудването чрез ясно фокусирани подобрения в системите за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), осветлението, натоварването на електропреносните точки, системите за пожарна безопасност и охранителните системи“.

Докато световният пазар на ССЕМ се разраства, вариациите в пазарните характеристики оформят осезаеми регионални различия. В някои региони като азиатско-тихоокеанския и западноевропейския политиките по изменението на климата стимулират по-бързото навлизане на технологиите за енергийно управление. В други области, като САЩ, на по-голям интерес се радват системите, свързани със заплахите за традиционния бизнес модел на ютилити индустрията от увеличаването на разпределеното производство на енергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*