Всички пестициди рушат здравето: рак, хормонални и нервологични заболявания

Земеделските производители, техните семейства, както и хората, които живеят в региони с интензивно индустриално селско стопанство, са най-уязвими на вредното въздействие на пестицидите. Това е заключението на нов доклад, публикуван от „Грийнпийс”. Прегледът на научна литература показва ясни доказателства, че излагането на определени пестициди е свързано с различни форми на рак, невро-дегенеративни болести като Паркинсон и Алцхаймер, болести при новородените.

tractor-field-spray600_522

Пестициди, които понастоящем са разрешени за използване на европейска територия, могат да причинят широк спектър от здравни проблеми заради излагането на тях директно по време на работа с токсични вещества или чрез храната, която ядем.

Грийнпийс” публикува доклада, след като неотдавна Световната здравна огранизация определи глифозатa (най-разпространения хербицид в света) като вероятно канцерогенен за човека.

Грийнпийс” призовава за постепенното прекратяване на употребата на синтетични химически пестициди и преминаване към екологично земеделие.

Срамно е, че тези, които произвеждат храната ни, страдат най-много заради масивната употреба на пестициди върху нашите полета. Земеделските производители и техните семейства носят токсичната тежест на нашата проваляща се система на индустриално селско стопанство. Този доклад ясно показва, че пестицидите никога не могат да бъдат считани за „безопасни“, както и че спешно трябва да преминем към екологично земеделие – в името на здравословната храна и на земеделските производители,„- коментира Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс”.

Докладът „Пестицидите и нашето здраве – повод за нарастващо безпокойство“ обобщава резултатите от текущи рецензирани изследвания на пестициди и тяхното прилагане или потребление, които допринасят за по-голям брой здравни проблеми, засягащи земеделските производители, работниците в парници и техните семейства. Налице са твърди доказателства, че излагането на тези химикали е свързано с редица ракови заболявания. Данни показват, че някои пестициди (например синтетичните пиретроиди) могат да нарушат имунната и хормоналната системи и са значителен допълнителен рисков фактор за специфични хронични заболявания, като например астма.

Излагането на пестициди по време на бременност носи допълнителни рискове за развиващото се дете, тъй като някои от тези химикали директно преминават в плода в утробата. Счита се, че ефектът от това излагане в бремеността продължава да действа по време на детството под формата на вродени малформации и вероятно забавяне на умственото развитие. Вземайки предвид различните начини на излагане на химикали в дома, храната и околната среда, здравето на малките деца е изложено на риск в по-голяма степен, тъй като те имат по-високи нива на излагане, а метаболизмът при техните тела е по-бавен.

Пестициди, които са токсични за нервната система, включват органофосфатните пестициди и някои карбаматни пестициди, пиретроиди и неоникотиноиди. Дори и при ниски нива на излагане, някои от тези химикали могат да предизвикат трайно влошено здраве.

В контекста на тези научни открития, налице са растящи опасения за широкото използване на пестициди в Европа, „Грийнпийс” призовава Европейската комисия и политиците в цяла Европа за постепенно премахване на употребата на синтетични химически пестициди в селското стопанство. Приоритет следва да бъде забраната на пестициди, които имат канцерогенни свойства, както и такива, които са мутагенни или токсични за възпроизвеждането (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества), и увреждат хормоналната система, както и химически вещества с невротоксични свойства.

 

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*