Варна и Бургас в проект за опазване на черноморската екосистема

boat-482675_1280

Неправителствена организация от Варна и община Бургас се включиха в нов международен проект, чиято цел е опазването на Черноморската екосистема. В начинанието участват институции от 5 страни – България, Грузия, Румъния, Турция и Украйна.

Проектът се нарича „Интегрирано управление на приоритетни наземни източници на замърсяване (горещи точки) и опазване на Черноморската екосистема“ – HOT BLACK SEA, 2.2.1.72761.225 MIS-ETC 2303. Той е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на Съвместната Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2013“, Приоритетна област 2: Споделяне на ресурси и познания за опазване и съхранение на околната среда.

Проектът насърчава трансграничното сътрудничество за развитие на хармонизирана политика и научно-обосновано управление на наземните източници на замърсяване в Черноморския басейн. Специфичните му цели са свързани с хармонизиране на програмите за мониторинг на речните басейни; хармонизиране на идентифицирани и приоритизиране на наземни източници на замърсяване; създаване на база данни, която да улесни управлението на наземни източници на замърсяване.

Предстои разработването на база данни на т. нар. горещи точки за опазването на черноморската екосистема. Ще се създаде и тества методология, която да унифицира определянето на „горещи точки“ в Черноморския регион, за да се подпомогне актуализирането на списъците им в Грузия и Украйна, както и да се верифицират тези на България, Румъния и Турция. Предвидено е да се изработи инструментариум за информиране на заинтересованите страни при управлението на горещите точки и планиране на бъдещи инвестиции.

Участниците в проекта са:

  • Национален институт за проучване и развитие в електроинженерството, Букурещ, Румъния – водеща организация;
  • Изследователски център /TUBITAK/ – Мармара, Истанбул, Турция;
  • Кавказка Екологична Фондация – FCE, Сухуми, Грузия;
  • Център по океанология, Украинска академия на науките /OC-NASU/ – Севастопол, Украйна;
  • SuRDEP – НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда, Варна, България.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*