Акустични устройства предпазват рибарските мрежи край Балчик и Каварна от нападения на делфини

След подробно проучване на даляновите рибарски мрежи* през лятото на 2014 г. в района на Каварна, Балчик и Калиакра бяха избрани два даляна, на които да бъдат поставени Акустични репелентни устройства (АРУ или още „пингъри“). Това са съвременни средства, които се използват в много морски държави за предпазване на мрежите от нападения на делфини и други китоподобни бозайници. Устройствата бяха поставени през април 2015 г. от експертите на СДП БАЛКАНИ, като времето съвпада с началото на пролетния риболовен сезон.

dolphins-380034_1280

Пилотното въвеждане на пингърите има за цел да намали броя на щетите, причинени от делфини, върху риболова и риболовните мрежи. Освен това ще допринесе за опазването на популацията на делфините. Очаква се тази мярка да предотврати заплитането на морските бозайници в рибарските съоръжения.

Даляните, които бяха оборудвани с пингъри, се намират в района на Каварна и Балчик. Те са сходни по размери. При поставянето на устройствата експертите от СДП БАЛКАНИ бяха подпомогнати от рибарите, работещи на даляните. Методът на поставяне беше изцяло съобразен с техническите характеристики и изисквания на АРУ, както и с особеностите на риболовното съоръжение „далян”. Рибарите с радост установиха, че инсталирането на пингърите е сравнително лесно и не отнема много време.

Екипът на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ предостави на рибарите формуляри, с които да отчитат ежедневно резултатите от пилотното проучване – като присъствие на делфини около даляна, регистрация на щети и др. Освен това експертите биолози ще провеждат ежемесечни наблюдения върху оборудваните даляни, като целта е да се събере възможно най-много информация и да се постигне точно отчитане на резултатите.

Оборудването на двата даляна е началото на пилотно проучване за действието на АРУ в български води. Отчитането на действието ще бъде проследено в рамките на 3 месеца (до края на пролетно-летния риболовен сезон). Получените резултати се очаква да дадат повече яснота за действието на пингърите като цяло, както и за възможността за дългосрочното им използване в риболовната практика, като метод за превенция на щети върху стопанския риболов в България.


* Далян – стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море и има точка за привързване на морското дъно или на брега.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*