„Изменението от Доха“ очаква ратификация в БГ парламента

climate-change

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира „Изменението от Доха“ на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото.

„Изменението от Доха“ се нарича вторият период на задължения по Протокола от Киото за изменението на климата. Този етап обхваща времето от 2013 до 2020 г. ЕС, държавите членки и Исландия са поели ангажимент да постигнат 20% намаление на своите общи емисии на парникови газове през този период в сравнение с равнището им през 1990 г. или другите избрани базови години. Този ангажимент е в съответствие с пакета мерки от 2009 г. за климата и енергетиката и отразява мерките за намаляване на емисиите на равнище ЕС и на равнище държави членки.

С ратификацията за България ще бъде осигурена абсолютната предпоставка за предоставяне на предписаното количество на държавата (определен брой Предписани емисионни единици)/, чрез който страната ни ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение на задълженията от ЕС и Исландия по втория период на задължения по Протокола от Киото съгласно действащото европейско законодателство и в съответните гъвкави механизми по него.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*