Промените в климата ще преобразят земеделието у нас

wheat-175960_1280

Земеделието е сред най-уязвимите към глобалното затопляне сектори, защото промените в температурата и валежите, по-честите екстремни метеорологични условия, както и нарастването на количествата въглероден диоксид в атмосферата оказват негативни ефекти върху производителността му. С тази думи започна лекцията си пред участниците в международната конференция „Трансформиране на сектор земеделие и развитие на селските райони в България“ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

МОСВ инициира процес по разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Тя трябва да стане готова до края на 2017 г. , съобщи министърът. Василева поясни, че в Стратегията трябва да бъдат заложени мерки за намаляване на уязвимостта на страната ни от климатичните промени и за подобряване на капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежното негативно въздействие от измененията на климата.

Анализ, изготвен във връзка с изработването на Стратегията, е показал, че повишаването на средногодишната температура има отрицателно въздействие върху земеделието у нас, особено при отглеждането на култури при неполивни условия. Има обаче нови възможности и благоприятен ефект, защото повишаването на температурите ще позволи отглеждането на ранни земеделски култури на открито или в оранжерии, а разходите за тях ще намалеят.

Препоръчват се промени в сектора, които да подобрят адаптационната му способност. Това включва

  • разширяване и изместване на агроклиматичните райони,
  • повишаване на производителността на културите чрез корекции в календара им и количеството вода за напояване,
  • използване на нови сортове и хибриди, устойчиви на засушаване,
  • въвеждане на напоителни технологии с намалена консумация на вода,
  • Подобряване на технологиите за растителна защита,
  • приоритетно развитие на биологични методи срещу болестите и вредителите.

В хода на този процес е важно земеделските стопани да бъдат включени в обсъждането на нуждите от адаптация и прилагането на добри практики, препоръчвал анализът.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*